Na ovome linku nalazila se do sada (21. 10. 2012) informacija „Oficijelne prezentacije Turističke organizacije Višegrada“ o svim smještajnim kapacitetima na njegovom području. Na listi te organizacije bio je i jedan objekat sa kojim nije bio ugovoren smještaj (niti je uspostavljen bilo kakav kontakt) za izlagače na 5. simpozijumu o romanu Na Drini ćuprija (Višegrad, 4–6. oktobar 2012).

Svim prijavljenim na simpozijum i uopšte prijavljenim na Andrićev projekat upućen je 1. maja 2012. godine sljedeći e-mail:

Poštovana koleginice!

Poštovani kolega!

 

U vezi s(a) održavanjem 5. simpozij(um)a o romanu Na Drini ćuprija želio/želeo bih Vas obav(ij)estiti da je anketa o učešću/sudjelovanju na ovome skupu danas zaključena.

Od 119 prijavljenih referenata u anketi je učestovalo/sudjelovalo 117 (jedna kolegi/ni/ca je bila spr/ij/ečena da popuni upitnik zbog bolničkog l/ij/ečenja, a druga se nije odazvala ni na jednu našu poruku, od ukupno tri).

Rezultati su sljedeći:

a) učešće/sudjelovanje je potvrdilo 117, i to:

89 direktno učešće/sudjelovanje (dolazak u Višegrad),

28 indirektno učešće/sudjelovanje (nastup iz mjesta boravka izvan Višegrada, on-line, preko Skype),

b) rezervacija sm(j)eštaja je potrebna za 74 izlagača.

 

Onima koji su se odlučili za indirektno/učešće uputiću /uputit ću na vr(ij)eme dodatne informacije.

 

Što se tiče direktnog učešća/sudjelovanja, tokom/tijekom boravka u Višegradu 12. aprila/travnja 2012. dogovorio sam sm(j)eštaj u hotelu „Višegrad“, motelu „Aura“, apartmanima „Anika“ i motelu „Tomix“. Stoga bih Vas zamolio da stupite u kontakt sa navedenim hotelima/motelima i izvršite rezervaciju za onoliko dana koliko planirate da budete u Višegradu. Putne i hotelske/motelske troškove snose sami učesnici/sudionici skupa.

 

Dan dolaska je 3. oktobar/listopad, a dan odlaska 7. oktobar/listopad 2012.

 

Evo osnovnih podataka o smještaju:

 

1. hotel „Višegrad“

Trg palih boraca bb

+387 58 620 710

hotelvisegrad@hotmail.rs

6 soba 2+1, 6 dvokrevetnih soba, 3 trokrevetne sobe, 4 apartmana

noćenje sa doručkom u jednokrevetnoj sobi 23,5 €

 

2. motel „Aura“

Gavrila Principa bb

+387 58 631 021

www.auramotel.com

auravgr@teol.net

5 dvokrevetnih soba sa odvojenim ležajima

3 jednokrvetne sobe sa francuskim ležajima

1 dvosobni apartman sa veliki francuskim ležajem

c(ij)ena jednokreventne sobe 21

 

3. motel „Anika“ (formalni naziv: Kafana „Anika“)

Ive Andrića 36

+387 65 263 758

http://www.apartmani-anika.com

4 trokrevetne sobe (55 € za tri osobe, 17,5 za jednu osobu)

kafanaanika@gmail.com

 

4. motel „Tomix“

18 ležajeva

Dobrun bb

+387 58 612 110

+387 65 545 239

motel.tomix@gmail.com

16 ležaja (4 trokrevetne sobe)

 

Vi, naravno, možete da sami tražite i nalazite drugi odgovarajući sm(j)eštaj. S tim u vezi preporučujem stranicu Oficijelna prezentacija turističke organizacije Višegrad:

http://www.visegradturizam.com/smestaj.php?PHPSESSID=53627bf3639cab0615b9bca09d7291da.

Pošto je hotelski/motelski potencijal Višegrada dosta ograničen, zamolio bih Vas da već narednih dana izvršite rezervaciju. Ukoliko budu potrebi dodatni kapaciteti, spreman sam da stupim u kontakt sa Višegradom.

 

Da bismo imali potpuni uvid u ovaj postupak, molio bih Vas da istoga dana kada dobijete potvrdu o rezervaciji unesete odgovarajuće podatke u Gralis-Anketarium:

http://143.50.30.39/~rotho/netzfrage/umfrage.php?name=Smjestaj_u_Visegradu_2012

 

3. Sam rad Simpozij(um)a odvijaće se u hotelu „Višegrad“ i biće pod(ij)eljen u dv(ij)e sekcije – književnu i jezičku.

 

4. Tokom/tijekom simpozij(um)a predviđeno je razgledanje Višegrada, obilazak njegove okoline, posebno onih m(j)esta koja su direktno vezana za radnju romana Na Drini ćuprija.

 

Srdačan pozdrav!

Branko Tošović

 

__________________________________________________________________________

 

Unter diesem Link haben sich bis jetzt (21.10.2012) die Informationen der „Offiziellen Präsentation der Touristischen Organisation Višegrad“ über alle Unterkunftskapazitäten in ihrem Zuständigkeitsgebiet befunden. Im Verzeichnis dieser Organisation befand sich auch ein Objekt, in dem für die Referentinnen und Referenten auf dem 5. Symposium über den Roman Die Brücke über die Drina (Višegrad, 4.–6. Oktober 2012) keine Unterbringung verabredet worden war (und es wurden auch keinerlei diesbezüglichen Kontakte aufgenommen).

An alle für das Symposium angemeldeten Personen und auch an all jene, die für das gesamte Andrić-Projekt angemeldet sind, erging am 1. Mai 2012 folgendes E-Mail:

 

Sehr geehrte Frau Kollegin!

Sehr geehrte Herr Kollege!

 

In Bezug auf die Durchführung des 5. Symposiums über den Roman Na Drini ćuprija (Die Brücke über die Drina) möchte ich Ihnen mittteilen, dass die Umfrage über die Teilnahme an dieser Veranstaltung heute abgeschossen wurde. Die Ergebnisse sind folgende:

a) die Teilnahme haben 117 Personen bestätigt, und zwar:

89 mit direkter Teilnahme (Anreise nach Višegrad),

28 mit indirekter Teilnahme (Online-Referat am jeweiligen Aufenthaltsort mittels Skype,

b) eine Reservierung ist für 74 Referentinnen und Referenten erforderlich.

 

Diejenigen, die eine indirekte Teilnahme gewählt haben, werden rechtzeitig zusätzliche Informationen erhalten.

Was die direkte Teilnahme betrifft, so habe ich im Laufe meines Aufenthaltes in Višegrad am 12. April 2012 eine Unterbringung im Hotel „Višegrad“, im Motel „Aura“, im Appartement „Anika“ und im Motel „Tomix“ verabredet. Deshalb würde Sie ich bitten, Kontakt mit den genannten Hotels/Motels aufzunehmen und die Buchung für die von Ihnen geplanten Tage des Aufenthaltes in Višegrad vorzunehmen. Reise- und Hotelkosten werden von den TeilnehmerInnen an der Veranstaltung selbst getragen.

 

Der Tag der Ankunft ist der 3. Oktober, und der Tag der Abreise ist der 7. Oktober 2012.

 

Hier sind die grundlegenden Angaben zur Unterbringung:

 

1. Hotel „Višegrad“

Trg palih boraca bb

+387 58 620 710

hotelvisegrad@hotmail.rs

6 Zimmer 2+1, 6 Zweibettzimmer, 3 Dreibettzimmer, 4 Appartements

Nächtigung mit Frühstück im Einbettzimmer 23,5 €

 

2. Motel „Aura“

Gavrila Principa bb

+387 58 631 021

www.auramotel.com

auravgr@teol.net

5 Zweibettzimmer mit getrennten Betten

3 Einbettzimmer mit französischen Betten

1 Zweizimmer-Appartement mit großem französischem Bett

Preis eines Einbettzimmers 21 €

 

3. Motel „Anika“ (informelle Bezeichnung: Café „Anika“)

Ive Andrića 36

+387 65 263 758

http://www.apartmani-anika.com

4 Dreibettzimmer (55 € für drei Personen, 17,5 pro Person)

kafanaanika@gmail.com

 

4. Motel „Tomix“

18 Betten

Dobrun bb

+387 58 612 110

+387 65 545 239

motel.tomix@gmail.com

16 Betten (4 Dreibettzimmer)

 

Natürlich können Sie auch selbst eine andere entsprechende Unterkunft suchen. Im Zusammenhang damit empfehle ich die Seite Offizielle Präsentation der touristischen Organisation Višegrad (im Original: Oficijelna prezentacija turističke organizacije Višegrad):

http://www.visegradturizam.com/smestaj.php?PHPSESSID=53627bf3639cab0615b9bca09d7291da.

 

3. Das Symposium findet im Hotel „Višegrad“ und wird in zwei Sektionen geteilt – die literarische und sprachwissenschaftliche.

 

4. Angesichts dessen, dass die Hotel- und Motelkapazitäten Višegrads überaus beschränkt sind, möchte ich Sie bitten, dass Sie bereits in den nächsten Tagen eine Reservierung vornehmen. Sollten weitere Kapazitäten erforderlich sein, bin ich bereit, mit Višegrad in Kontakt zu treten.

 

Mit freundlichen Grüßen

Branko Tošović