Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Deklinacija

Srpskohrvatski jezik 1972

Srpskohrvatski jezik: Enciklopedijski leksikon / Redaktori i urednici Asim Peco, Živojin Stanojčić. – Beograd: Interpres. – S. 62.

(lat. declinatio),

promena imenica i imenskih reči (ličnih zamenica, prideva, pridevskih zamenica, rednih brojeva i nekih osnovnih brojeva) po padežima.

Predstavljajući, sistem oblika za obeležavanje različitih odnosa među rečima u rečenici, srpskohrv. deklinacija ima sedam padeža:
nominativ (1. padež),
genitiv , (2. padež),
dativ (3. padež),
akuzativ (4. padež),
vokativ (5. padež),
instrumental (6. padež) i
lokativ (7. padež),

koji se javljaju u dva broja – jednini i množini.

U shj razlikuju se:

  1. imenička deklinacija ,
    po kojoj se menjaju imenice i pridevi neodređenog vida u nekim padežima;
  2. zamenička deklinacija ,
    po kojoj se menjaju zamenice i
  3. pridevska deklinacija ,
    po kojoj se menjaju pridevi određenog vida i velik broj pridevskih zamenica

(v. Promena imenica, brojeva, zamenica, prideva).