Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Phonetik, Phonologie

Фонетика, фонология
Fonetika, fonologija
Фонетика, фонологија

Wikipedia

Phonetik und Phonologie des B/K/S

Phonetik und Phonologie des Russischen

Phonetik und Phonologie des Russischen

Literatur

Tošović, Branko: Redukcija i asimilaciona geminacija grupe <dn> u ijekavskoštakavskim govorima istočne Bosne i u pskovskim srednjoruskim govorima (kontrastivna analiza). – In: Prilozi nastavi srpskohrvatskog jezika i književnosti, Banjaluka, 1978. – Br. 13. – S. 77-94 ( Koautorschaft mit – Koautorstvo s – Соавторство с Dževad Jahić).

GraLiS 2000:
pdf Rezime_Gralis_2000

pdf Čarkić, Milosav. Akcenatski sistem srpskohrvatskog jezika.