Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

BKS

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Die Herausbildung des Bosnischen-Bosniakischen/Kroatischen/Serbischen

Literatur (Tošović, Branko)

Tošović, Branko (Toшович, Бранко): Литературно-языковая политика в Боснии и Герцеговине (СФРЮ). – In: Slavica Tartuensia 2: Славянские литературные языки и историография славяноведения. Ученые записки Тартуского гос. ун-та, Тарту, 1988. – С. 5-14.

Tošović, Branko: Lingvistika rata – rat lingvista. – In: Ljudska prava u Bosni i Hercegovini: znanost i praksa. – Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, 1999. – S. 279-288.

Tošović, Branko: Vukova reforma jezika u tumačenju ruskih i sovjetskih naučnika (1). – In: Zbornik radova o Vuku Stefanoviću Karadžiću. – Sarajevo: 1987. – S. 297-306.

Tošović, Branko: Bibliografija jezičkih priloga u poslijeratnoj „Politici“. – In: Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti. – Novi Sad: 1983, sv. 5. – S. 509-519.