Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Goran Filipi, Pula

Jezična situacija u Istri

Kratki CV

http://www.ffpu.hr/index.php?id=628

Rođen u Zadru 18. Siječnja 1954. Niže škole završio u Izoli/Kopru. Diplomirao talijanski i engleski jezik 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1985. Odnosno 1991. Bavi se slavensko-romanskim konvergencijama na području Furlanije, Istre i Dalmacije. Poseban interes usmjerava na proučavanje istrorumunjskih govora.

http://www.istarski-rjecnik.com/projekt/suradnici/goran-filipi/

Dr. sc. Goran Filipi roden je 1954. godine u Zadru. Diplomirao je 1979.talijanski i engleski jezik s kniževnostima na Filozofskom fakultetu u Zadru, a magisterij i dpltprat znanosti iz romanske filologije stekao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1985. odnosno 1991. godine. Zaposlen je kao redoviti profesor Povijesti talijanskoga jezika i dijalektologije na Odsjeku za talijanski jezik i dijalektologlje na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Puli. Clan je Hrvatskoga filološkog društva. Hrvatskog društva klasicnih filologa, Odbora za dijalektologiju HAZU, Slovenskoga slavistickog društva, Societa Italiana di Glottologia, Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika. Njegov znanstveni interes usmjeren je prije svega prema etimologiji i leksikologiji romansko-slavenskih jezicnih prožimanja na istocnim jadranskim obalama. Bavi se i leksikografijom.

Author
Goran Filipi rođen je 1954. godine u Zadru. Diplomirao je 1979.talijanski i engleski jeyik s kniževnostima na Filozofskom fakultetu u Zadru, a magisterij i dpltprat znanosti iz romanske filologije stekao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1985. odnosno 1991. godine. Zaposlen je kao redoviti profesor Povijesti talijanskoga jezika i dijalektologije na Odsjeku za talijanski jezik i dijalektologlje na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Puli. Član je Hrvatskoga filoškog društva. Hrvatskog društva klasičnih filologa, Odbora za dijalektologiju HAZU, Slovenskoga slavističkog dri ocieta Italiana đi Giottologia, Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika.

Njegov znanstveni interes usmjeren je prije svega prema etimologiji i leksikologiji romansko-slavenskih jezičnih prožimanja na istočnim jadranskim obalama. Bavi se i leksikografijom. Uz ovu. objavio je još osam monografija:

  • Lexicon ornitologicum Histriae slovenicae, Knjiznica Annales 4, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Koper, Koper 1993.
  • Istarska ornitonimija. Etimologijski rječnik pučkog nazivlja, Biblioteka Rječnici i priručnici, sv. 1, Izdavački centar, Rijeka 1994.
  • Županijski muzej Šibenik, Šibenik 1997
  • Betinska brodogradnja. Etimologijski rječnik pučkog nazivlja, Županijski muzej Šibenik, Šibenik 1997.
  • Istriotski lingvistički atlas / Atlante Linguistico Istrioto (s Barbarom Buršić Giudici), Knjižnica Atlas, knj.1, Znanstvena udruga Mediteran Pula, Pula 1998.
  • Hrvatsko-rumunjski razgovorni priručnik (s Florinom Ionilom), Dominović d.o.o., Zagreb, 2000.
  • Rumunjsko-hrvatski razgovorni priručnik (s Florinom Ionilom), Dominović d.o.o., Zagreb, 2001.
  • Hrvatsko-rumunjski rječnik (s Florinom Ionilom), Dominović d.o.o.. Zagreb 2001.
  • Ghid de coversa ţ e român-croat (s Florinom Ionilom), Niculescu, Bucureşti 2003.
  • Goran Filipi. Istruruminsjki lingvistički atlas / Atlasul Lingvistic Istroromân atlas / Atlante Linguistico Istrorumeno Mediteran Pula (Pula, 2002), 785 pages