Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

15. Symposium • 15. Simpozij(um) • 15. Симпозиј(ум) • 15. Симпозиум █ 19.–22.10.2023 █ Andrićs Publizistik • Andrićeva publicistika • Андрићева публицистика • Публицистика Андрича

Forschungsprojekt • Istraživački projek(a)t • Истраживачки пројек(а)т • Raziskovalni projekt • Исследовательский проект – Graz/Grac/Грац 2007– █ Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext █ Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu █ Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu █ Andrić-Initiative: Иво Андрић у европском контексту █ Ivo Andrić v evropskem kontekstu █ Andrić-Initiative: Иво Андрич в европейском контексте █ Leitung • Rukovodilac/Rukovoditelj • Руководилац/Руководитељ • Vođa • Руководитель

Ljubljana • Maribor • Bled (Slowenien), 19.–20. oktobar/listopada 2023.
Ljubljana • Maribor • Bled (Slovenija), 19.–20. oktobra 2023.
Љубљана • Марибор • Блед (Словенија), 19–20. октобар/листопада 2023.
Любляна • Марибор • Блед (Словения), 19–20 октября 2023 г.
Anreisetag • Dan dolaska • Дан доласка • Dan prihoda • День приезда: 18.10. 2023 Ljubljana, Maribor, Bled • Љубљана, Марибор, Блед • Любляна, Марибор, Блед Abreisetag • Dan odlaska • Дан одласка • Dan odhoda • День отъезда: 21.10. 2023
Иво Андрич
(1892–1975)

1. Ivo Andrić • Иво Андрић (1892–1975)

Ivo Andrić █ Иво Андрић
Božidar Jakac, Ljubljana, 1973
Ivo Andrić – Wikipedia De
Ivo Andrić – Wikipedia Sr
Andrić-Initiative, Projekt (Graz)
Ivo Andrić █ Иво Андрић
Božidar Jakac, 1962
Božidar Jakac (1899–1989) [Wikipedia Sl] Božidar Jakac Božidar Jakac (1899–1989)
Ljubljana. Hotel Union_1915
Ljubljana, hotel Union (1915)
Maribor. Gefängnis /Zatvor
Maribor. Gefängnis / Zatvor / Zapor
Slike iz Maribora: 2009 - Snimili Branko Tošović i Arno Wonisch
Maribor Gefängnis / Zatvor / Zapor
Fotos / Smimci Branko Tošović, Arno Wonisch, 2009
Bled. Hotel Park
Bled, hotel Park
Andrić 1981: Andrić, Ivo
Ex Ponto. Nemiri. Lirika
In: Andrić, Ivo
Sabrana dela
Knj. 11. S. 197.
Ivo Andrić
STROFA
Ponavljam svoju staru jutarnju tvrdnju:
izraza nema –
Ovo su čudne linije dušinih puteva,
Tepanje kazuje bludnje (ah neravni
redci!).
Za mene i za moje doba izraza nema:
Koraci uskom ćelijom, bez broja,
Dani u nizu, uplašenih očiju,
Razbješnjeli pakô moga vremena, lom i
smak sveta. –
Pjesnici budućih vremena, mladići i
djevojke
Idila koje dolaze, vaše će pjesme biti
od sjenki i zlata,
Rasuta i neznana – pjevana i zaboravljena
Istog jutra – biće moja
Marburška strofa.

[1920]
Maribor. Gefängnis /Zatvor
Maribor. Gefängnis / Zatvor / Zapor
[2009, Branko Tošović]
Ivo Andrić
STROFA
Ponavljam svojo staro jutranjo trditev:
besede ni –
To so čudne linije poti duše,
jecljanje rodi blodnje (ah, neravne
vrstice!)
Zame, za moj čas besede ni:
Koraki po ozki celici, brez števila,
dnevi v nizu, prestrašenih oči,
razbesneli pekel mojega časa, propad in
uničenje vsega, –
pesniki prihodnjih dni, mladci in
dekleta,
idila, ki prihaja, vaše pesmi bodo stkane
iz zlata in sence,
v veter posejana in neznana – peta in pozabljena
bo tisto jutro — moja
mariborska kitica
.
[1920]
Andrić 1977: Andrić, Ivo
Zbrano delo: Ex Ponto. Nemiri. Lirika
Prevod Živa Vidmar in Ivan Minatti
Ljubljana: Državna založba Slovenije
1978. S. 189.
Em. O. Univ.-Prof. Dr. Branko Tošović • em. prof. dr Branko Tošović • ем. проф. др Бранко Тошовић
(Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz • Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu • Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
Mag. Dr. Arno Wonisch • dr Arno Wonisch • др Арно Вониш
(Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz • Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu • Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
Kommission für Stilistik beim Internationalen Slawistenkomitee
• Komisija za stilistiku Međunarodnog slavističkog komiteta
• Комисија за стилистику Међународног славистичког комитета
• Стилистическая комиссия при Международном комитете славистов

2. Organisation • Organizacija • Организација • Организация

 1. Em. O. Univ.-Prof. Dr. Branko Tošović, Leiter des Projektes
  (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
  еm. prof. dr Branko Tošović, rukovodilac Projekta (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu)
  ем. проф. др Бранко Тошовић, руководилац Пројекта (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
  Бранко Тошович, проф. эмеритус, д. ф. н., руководитель Проекта (Институт славистики Университета им. Карла и Франца в Граце)
 2. Prof. Dr. N. I. Klušina, Vorsitzende der Kommission für Stilistik beim Internationalen Slawistenkomitee
  Prof. dr. N. I. Klušina, predsjednik Komisije za stilistiku Međunarodnog slavističkog komiteta
  Проф. др Н. И. Клушина, предсједник Комисије за стилистику Међународног славистичког комитета
  Проф. Н. И. Клушина, д.. ф. н. председатель Стилистической комиссии при Международном комитете славистов
 3. Mag. Dr. Arno Wonisch, Koordination, Graz
  (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
  dr Arno Voniš, koordinacija, Grac
  (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu)
  др Арно Вониш, координација, Грац
  (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
  Арно Вониш, к. ф. н., координация, Грац
  (Институт славистики Университета им. Карла и Франца в Граце)
 4. Tijana Milenković, Koordination, Wien
  Tijana Milenković, koordinacija, Beč
  Тијана Миленковић, koordinacija, Беч
  Тияна Миленкович, Вена, координация, Вена

3. Veranstaltungsort • M(j)esto održavanja skupa • М(е)сто одржавања скупа • Kraj srečanja • Место проведения мероприятия

Ljubljana • Maribor • Bled

4. Programm • Program • Програм • Программа

5. Rahmenthemen

I – Die Publizistik von Ivo Andrić
II – Publizistischer Stil von Ivo Andrić
III – „Die ʽAndrićisierungʼ von Sokobanja“
IV – Verbindungen des Lebens und Schaffens von Ivo Andrić mit Slowenien
Mehr

6. Okvirne teme • Оквирне теме

I – Publicistika Iva Andrića
II – Publicistički stil Iva Andrića
III – Sokobanjska uandrićavanja
IV – Životne i stvaralačke spone Iva Andrića i Slovenije
Mehr

7. Okvirne teme

I – Publicistična besedila
II – Publicistični stil Iva Andrića
III – „Sokobanjska uandrićavanja“
IV – Življenjske in ustvarjalne vezi Iva Andrića s Slovenijo
Mehr

8. Рамочные темы

I – Публицистика Иво Андрича
II –Публицистический стиль Иво Андрича
III – Сокобаньские „воандричения“
IV – Жизненные и творческие связи между Иво Андричем и Словенией
Mehr

9. Angenommene Themen • Prihvaćene teme • Прихваћене теме • Sprejete teme • Принятые темы

Nr.
Br.
Бр.
Vorname
Ime
Име
Nachname
Prezime
Презиме
Stadt
Grad
Град
Staat
Zemlja
Држава
Thema – Original
Tema – original
Тема – оригинал
Thema – Übersetzung
Tema – prevod
Тема – превод
1 nn nn nn n nn nn

10. Das Gralis-Korpus von Ivo Andrić • Gralis-Korpus Iva Andrića • Гралис-Корпус Ива Андрића • Гралис-Корпус Иво Андрича • Corpusului Gralis Ivo Andrić

Gralis-Korpus • Гралис-Корпус

11. Gebrauchsanleitung für das Gralis-Korpus von Ivo Andrić • Uputstvo za upotrebu Gralis-Korpusa Iva Andrića • Упутство за употребу Гралис-Корпуса Ива Андрића • Инструкция по использованию Гралис-Корпуса Иво Андрича • Instrucţiuni de folosire a Corpusului Gralis Ivo Andrić

Gebrauchanleitung für das Gralis-Korpus
Uputstvo za korišćenje Gralis-Korpusa • Упутство за коришћење Гралис-Корпуса

12. Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet) • Uputstvo za pripremu radova • Упутство за припрему радова • Требования к оформлению статей

Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet)
Uputstvo za pripremu tekstova
Требования к оформлению статей

13. Richtlinien zum Erstellen von Gralis-Präsentationen • Upute za pripremu gralis-prezentacija • Упуте за припрему гралис-презентација • Руководство по созданию гралис-презентаций

14. Gutachten • Recenzije • Рецензије • Ocene • Рецензии

15. Hotels • Hoteli • Хотели • Гостиницы

nn
Andere Hotels • Drugi hoteli • Други хотели • Другие гостиницы nn

16. Stadt Ljubljana • Grad Ljubljana • Град Љубљана • Город Любляна

nn

17. Stadt Maribor • Grad Maribor • Град Марибор • Город Марибор

nn

18. Bled • Bled • Блед • Блед

nn

19. Wetter • Vr(ij)eme • Вр(иј)еме • Vreme • Погода

Wetter • Vr(ij)eme • Вр(иј)еме • Погода

20. Fotos • Fotografije • Фотографије • Фотографии • Foto

14. Symposium Fotos • 15. simpozijum Fotografije • 15. симпозијум Фотографије • 15. симпозиум Фотографии

21. Links • Linkovi/Poveznice • Линкови/Повезнице • Povezave • Линки

Zoom Cloud Meetings 5.7.8

EN
Zoom

DE
Zoom

BKS
Upute Zoom 1
Upute Zoom 2
Upute Zoom 3
Upute Zoom 4

RU
Инструкция Zoom

Zadužbina Ive Andrića u Beogradu • Задужбина Иве Андрића у Београду