Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

3. Symposium: Graz, 8.–9. Oktober 2010 • 3. Simpozij(um): Grac/Graz, 8–9. oktobra/listopada 2010. • 3. Симпозиј(ум): Грац, 8-9. октобра/листопада 2010. █ „Die österreichisch-ungarische Periode in Leben und Schaffen Ivo Andrićs“ █ „ Austrougаrski period života i stvaralaštva Iva Andrića“ █ „Аутроугарски период живота и стваралаштва Ива Андрића“

Forschungsprojekt • Istraživački projek(a)t • Истраживачки пројек(а)т – Graz/Grac/Грац 2007–2015 █ Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu █ Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu █ Andrić-Initiative: Иво Андрић у европском контексту █ Leitung • Rukovodilac/Rukovoditelj • Руководилац/Руководитељ: O. Univ.-Prof. Dr. Branko Tošović

Programm

Präsentationen

 1. Alić Elmedina. Orijentalizmi u pripovijeci Put Alije Đerzeleza. Alic-06-10-2010.ppt
 2. Capasso Danilo. Dan u Rimu. Capasso-03-10-2010.ppt
 3. Forić Sandra. Epiteti u Andrićevim djelima Ex Ponto i Znakovi pored puta .
 4. Hartmann Aida. Das Unterwegssein als literarischer Topos und seine teleologischen Implikationen in Andrics "Put Alije Djerzeleza". Hartmann-06-10-2010.doc
 5. Ivanova Irina. Komentar Andrićevih istorijskih pripovedaka kao modeliranje semiotičkog sistema (“Put Alije Ðerzeleza”, “Za logorovanja”). Ivanova-04-10-2010.ppt
 6. Kroll Walter. Wyspianski und Andric: Mythopoetische Reflexionen am Beispiel des Dramas "Wyzwolenie" und der Erzählung "Put Alije Derzeleza". Kroll-04-10-2010.doc
 7. Hansen-Kokoruš Renate . Geschlechterprofile in Andric' frühen Erzählungen. Hansen-Kokorus-08-10-2010.ppt
 8. Mrdeža Antonina Divna. Stih Andrićeve poezije. Mrdeza-Antonina-08-10-2010.ppt
 9. Lidija Nerandžić-Čanda. Rasporedjivanje rečeničnih članova i njihova informativna aktualizacija u pripoveci "Put Alije Đerzeleza". Nerandzic-Canda-05-10-2010.ppt
 10. Nikolić Marina. Jezičke osobine Andrićevih dela iz Austrougarskog perioda. Nikolic-06-10-2010.ppt
 11. Vidić Frančeska. Kontrastivna lingvostilistička analiza njemačkog prijevoda Andrićeve zbirke poezije u prozi Ex Ponto. Vidic-05-10-2010.ppt
 12. Tošović Branko. Austrougarski period Iva Andrića (1892–1922). Tosovic-07-10-2010.ppt
 13. Wonisch Arno. Andrićs österreichisch-ungarisches Schaffen im kulturell-historischen Kontext. Wonisch-07-10-2010.ppt

Handout

 1. Antonić Ivana. Relativna temporalna determinacija u jeziku Andrićevih pripovedaka iz austrougarskog perioda. Antonic-06-10-2010.pdf
 2. Capasso Danilo. Dan u Rimu. Capasso-03-10-2010.doc
 3. Hansen-Kokoruš Renate . Geschlechterprofile in Andric' frühen Erzählungen. Hansen-Kokorus-08-10-2010.ppt
 4. Branko Tošović. Austrougarski period Iva Andrića (1892–1922). Otvaranje skupa Tosovic-07-10-2010.ppt
 5. Arno Wonisch. Prezentacija zbornika DAS GRAZER OPUS VON IVO ANDRIĆ (1923–1924). Wonisch-08-10-2010.ppt