(NAJAVNA ŠPICA)

 

50 godina

Nobelove nagrade za književnost

Ivi Andriću

 

6. Foto-safari Travnik 2011.

“Staze, Lica, Predjeli”

Travnik-Sarajevo-Višegrad

28. 10. – 30. 10. 2011.

 

 

Petak, 28. 10. 2011. (TELOP)

 

Izložba Foto BiH 2011. (TELOP)

Zavičajni muzej Travnik (TELOP)

 

„Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas večeras na ovome skupu kojim započinjemo 6. Foto-safari Travnik 2011. „

 

Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik (TELOP)

 

“Ovaj foto-safari posvećen je obljetnici 50 godina od dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću”

 

Izložba fotografija Foto klub “Fot” Travnik (TELOP)

Galerija Terra Travnik (TELOP)

 

“obljetnici koju Zavičajni muzej Travnik obilježava tokom cijele godine različitim programima. Mislimo da će ova manifestacija, koju smo dugo pripremali,  foto-safari pod nazivom “Staze, Lica, Predjeli” biti kruna ovog našeg obilježavanja. Zašto kruna? Zato što će na neki način objediniti sve one naše težnje da valoriziramo Andrića u kontekstu sa Travnikom, odnosno Andrić i Travnik kao njegov rodni grad, zatim “Travnička hronika” kao literarno djelo, roman kojim je Travnik postavljen na besmrtnu, imaginarnu mapu svijeta, i naravno, da povežemo, napravimo neke poveznice između mjesta gdje je Andrić proveo svoju mladost, znači onih zavičajnih mjesta kao što su Travnik, Višegrad, Sarajevo, u kojima je boravio kao gimnazijalac.”

 

“Radi se o našoj 9. klupskoj izložbi, koja je uvijek prateća uz ovaj naš foto-safari.”

 

Mirsad Mujanović, predsjednik Foto klub “Fot” Travnik (TELOP)

 

Travnik – Memorijalni muzej Rodna kuća Ive Andrića (TELOP)

 

(OFF)

 

Grad u kojem je rođen 1892. godine, Ivo Andrić je počeo upoznavati tek 1915. godine boraveći kao politički internirac u gostinskoj sobi Župnog ureda crkve Sv. Mihovila u selu Ovčarevo.

 

...I tako je Travnik ušao u tu moju unutarnju radionicu, i ja sam ga sigurno i zavolio vrteći se neprestano oko istih kuća, istih brežuljaka, iste reke, dok to sve nije počelo da govori, da se kreće...

 

Iz te književne radionice izišli  su Travnička hronika, Priča o vezirovom slonu, Čaša, fragmenti Ex ponta...

 

...jer sam se na taj način nekako srodio sa ovim gradom kojeg sam, u stvari, iako sam u njemu rođen, malo poznavao.

 

 

Subota, 29. 10. 2011. (TELOP)

 

Ovčarevo (TELOP)

 

Sarajevo (TELOP)

 

„Evo, trenutno se nalazimo u Sarajevu, upravo pred kraj lokacija koje su predviđene Safarijem.“

 

Ozren Boženović, predsjednik Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH (TELOP)

 

„Sarajevo je u principu interesantna destinacija, malo je možda teže pronaći te destinacije na kojima je bio Ivo Andrić, ali u svakom slučaju, on se kretao ovim gradom i sve ono što nastane u ovom gradu, mi ćemo ovom izložbom posvetiti Ivi Andriću.“

 

(OFF)

 

Zahvaljujući stipendiji HKD „Napredak“, kao učenik Velike gimnazije, živi s majkom u mahali Basamaci na Bistriku.

 

Tadašnje Sarajevo izgledalo je nama učenicima četvrtog razreda gimnazije najveća i najraskošnija varošica na svetu, život u njemu bujan, tajanstven ali za nas žalosno nepristupan...

 

Prije stotinu godina, objavljuje prvu pjesmu „U sumrak“ u sarajevskom časopisu Bosanska vila 1911. godine.

 

Nedjelja, 30. 10. 2011. (TELOP)

 

Višegrad (TELOP)

 

(OFF)

 

Vraćati se u Višegrad, za mene ne znači samo pohoditi detinjstvo...

 

Odrastajući kod rođaka Ane i Ivana Matkovšika, svakoga dana idući u školu prelazi preko ćuprije Mehmed-paše Sokolovića i mnogo godina poslije objavljuje roman Na Drini ćuprija.

 

U trenucima kada me zamarao i trovao svet u kome sam po zlu slučaja živeo i čudom se održavao u životu, kada se mračio vidik i kolebao pravac, ja sam tada pobožno prostirao preda se, kao vernik molitveni ćilim, tvrdu, ubogu, uzvišenu višegradsku stazu koja leči svaki bol i potire svako stradanje, jer ih sve sadrži u sebi i sve redom nadvisuje.

 

 

(ODJAVNA ŠPICA)

 

Zavičajni muzej Travnik

Asocijacija za umjetničku fotografiju BiH

Foto klub “Fot” Travnik

 

Kamera i montaža:

Taik Ganić

 

Tekst:

Enes Škrgo

 

Tekst čitali:

Vildana Kalčo

Enes Škrgo

 

U filmu korišteni autorski songovi Taika Ganića:

“Čaša”

“Konzulski vakat”

“Vezirov slon”

 

Podrška:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-KSB

Ministarstvo okoliša i turizma F BiH

BH Telecom

 

Zahvaljujemo se:

Župni ured Sv. Mihovila Ovčarevo

Dom kulture Višegrad

 

Produkcija

Zavičajni muzej Travnik

2011.