Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Andrić-Initiative

Monographien/Monografije 2018

Ђорђевић, Милош Андрићев свет: континуитет идеја и јединство дела

Ђорђевић, Милош
Андрићев свет: континуитет идеја и јединство дела
Вршац – Нови Сад – Бањалука, 2018
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац
Градска библиотека у Новом Саду
Бесједа Бањалука
346 с.
Djordjevic

Поучки, Милана. Је ли Андрић надригран?

Поучки, Милана
Је ли Андрић надригран?
Ново Милошево, 2018
Банатски културни центар
225 с.
[Едиција Прва књига]

Sadržaj • Inhalt
Pivnicki