Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

5. Symposium / 5. Simpozijum/Симпозијум

Kindheit, Jugend und Alter im Werk von Branko Ćopić • Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu • Дјетињство, младост и старост у Ћопићевом стваралаштву • Детство, юность и старость в творчестве Бранко Чопича

Banjaluka • Бањалука: 4.–5. 9. 2015.

1. Branko Ćopić • Бранко Ћопић (1915–1984)

Branko Ćopić • Бранко Ћопић (1926) Branko Ćopić – Wikipedia De
Бранко Ћопић – Wikipedia Sr
Ćopić-Projekt (Graz)
Branko Ćopić • Бранко Ћопић (1926)

2. Organisator • Organizator • Организатор

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu
Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу
National- und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banjaluka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањалуци

3. Organisation • Organizacija • Организација

 1. Branko Tošović, Leiter des Projektes, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
  Branko Tošović, rukovodilac Projekta, Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu
  Бранко Тошовић, руководилац Пројекта, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу
 2. Ljilja Petrović-Zečić, Leiterin der National- und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banjaluka
  Ljilja Petrović-Zečić, direktorka Narodnе i univerzitetskе bibliotekе Republike Srpske u Banjaluci
  Љиља Петровић-Зечић, директорка Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске у Бањалуци
 3. Arno Wonisch, Koordination, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
  Arno Voniš, Koordinacija, Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu
  Арно Вониш, Координација, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу

4. Veranstaltungsort • M(j)esto održavanja skupa • М(е)сто одржавања скупа

Narodnа i univerzitetskа bibliotekа Republike Srpske u Banjaluci • Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањалуци • National- und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banjaluka
Jevrejska 30, 78 000 Banjaluka • Јеврејска 30, 78 000 Бања Лука
Kontakt • Контакт:
Tel. • Тел.: +387 51/215 859, 894
Fax: • Факс: +387 51/217 040
direkcija@nub.rs
branko.tosovic@uni-graz.at

5. Programm • Program • Програм


4. September 2015 (Freitag) • 4. septembar 2015 (petak) • 4. септембар 2015 (петак)

8,30–9,00: Registrierung. Kaffee • Registracija. Kafa • Регистрација. Кафа
9,00–10,00: Eröffnung • Otvaranje • Отварање
Raum: Promotionssaal • Prostorija: Sala za promocije • Просторија: Сала за промоције
Branko Tošović, Leiter des Projektes, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
• Branko Tošović, rukovodilac Projekta, Institut za slavistiku Univerziteta „Karl-Franc“ u Gracu
• Бранко Тошовић, руководилац Пројекта, Институт за славистику Универзитета „Карл-Франц“ у Грацу
Ljilja Petrović-Zečić, Leiterin der National- und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banja Luka
• Ljilja Petrović-Zečić, direktorka Narodne i univerzitetske biblioteke Republike srpske u Banjaluci
• Љиља Петровић-Зечић, директорка Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске у Бањалуци
Ranko Risojević Ранко Рисојевић Banjaluka/Бањалука Prezentacija 4. zbornika: Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića (Graz – Banjaluka, 2015) Präsentation des 4. Sammelbandes: Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić (Graz – Banjaluka, 2015) Презентација 4. зборника: Жена – мушкарац: два свијета, два мотива, два израза у дјелима Бранка Ћопића (Грац – Бањалука 2015) Publikationen/Publikacije Sammelbände/Zbornici
Bestellung. Verkauf / Naručivanje. Prodaja

Band 4/2015: Žena – muškarac • Tom 4/2015: Frau – Mann
Tošović, Branko (Ур./Hg.).
Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić
Graz – Banjaluka / Грац ‒ Бањалука: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2015.
[Ćopić-Projekt – Ćopićev Projekat, knj. 4]
ISBN978-3-9504084-0-9
ISBN 978-99938-30-92-4

nmlibris: Pristupnica
Sammelband 4
Bestellung. Verkauf / Naručivanje. Prodaja
Ljlja Petrović-Zečić, direktorka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Jevrejska 30
78 000 Banjaluka
BiH, Republika Srpska
direkcija@nub.rs
Tel. ++387 51 215 894
National- und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banjaluka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањалуци


Zainteresovani za kupovinu zbornika treba da se jave na e-mejl: direkcija@nub.rs sa zahtjevim za dostavljanje zbornika
sa sljedećim podacima:
a) naziv zbornika
b) broj primjeraka
c) ime i prezime i adresa ili naziv ustanove i adresa (u zavisnosti od toga ko je naručilac)

Po dobijanju zahtjeva Narodna i univerzitetska biblioteka RS će poslati predračun sa uputstvima naručiocu.
Allgemein • Opšti dio • Општи дио

Branko Tošović Grac Hipertekstualnost Ćopićeve mladosti i starosti Die Hypertejeziktualität von Ćopićs Jugend und Alter
Rundgang durch die National- und Universitätsbibliothek der Republika Srpska • Obilazak Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske • Обилазак Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске
Literatur • Književnost • Књижевност

Raum: Promotionssaal • Prostorija: Sala za promocije • Просторија: Сала за промоције

4. September 2015 (Freitag) • 4. septembar 2015 (petak) • 4. септембар 2015 (petak)
Zeit: 10,00–13,00 • Vrijeme: 10,00–13,30 • Вријеме: 10,00–13,00
Edvin Alijanović Bosanska Krupa Tradicionalnost, patrijarhalnost, konvencionalnost i konzervatizam kao markeri uzrasta Traditionalität, Patriarchalität, Konventionalität und Konservativismus als Marker für das Lebensalter
Nermina Delić Bihać Elementi autofikcije u romanu „Delije na Bihaću“ Elemente der Autofiktion im Roman „Delije na Bihaću“
Vuk Đorđević Beograd Биографија писаца и биографија дела (Поводом књиге Радована Поповића „Пут до моста“) Die Biographie von Literaten und die Biographie von Werken (anhand des Buches „Put do mosta“ von Radovan Popović)
Maja Džafić Bihać Paralelni svjetovi u Ćopićevom romanu „Ne tuguj, bronzana stražo“ Parallelwelten in Ćopićs Roman „Sei nicht traurig, eherner Wachtposten“
Šeherzada Džafić Rotterdam Granični toposi mladosti i starosti Grenztopoi von Jugend und Alter
13,00–13,30: Eröffnung der Austellung über Branko Ćopić
Otvaranje izložbe o Branku Ćopiću: Vedrine i sete Branka Ćopića (1915–1984) • Отварање изложбе о Бранку Ћопићу: Ведрине и сете Бранка Ћопића (1915–1984)
Olga Krasić Marjanović (Beograd ) • Олга Красић Марјановић ( Београд) Ratka Marić (Banjaluka) • Ратка Марић (Бањалука)
13,30–14,30: Mittagessen • Ručak • Ручак
Zeit: 16,00–18,30 • Vrijeme: 16,00–18,30 • Вријеме: 16,00–18,30
Ozrenka Fišić Novi Travnik „Pleistocenski svijet“ u proskitanom djetinjstvu Branka Ćopića Die „pleistozänische Welt“ in der verbummelten Kindheit von Branko Ćopić
Ivana Jarić Novi Sad Uzrast kao kulturni, sociološki i psihološki fenomen Das Lebensalter als kulturelles, soziologisches und psychologisches Phänomen
Marica Liović Osijek Odnos dijete – odrastao čovjek u Ćopićevim romanima „Orlovi rano lete“, „Slavno vojevanje“ i „Bitka u Zlatnoj dolini“ Das Verhältnis Kind – erwachsener Mensch in Ćopićs Romanen „Orlovi rano lete“, „Slavno vojevanje“ und „Bitka u Zlatnoj dolini“
Patricia Marušić Zagreb Stereotipno prikazivanje djetinjstva u djelima Branka Ćopića Stereotype Darstellung der Kindheit in den Werken von Branko Ćopić
Lejla Ovčina Velika Kladuša Emocije i uzrast: Metodički model obrade pripovijetke „Čudesna sprava“ kroz prizmu uočavanja odnosa među likovima Emotionen und Lebensalter: ein methodisches Modell einer Analyse der Erzählung „Čudesna sprava“ durch das Prisma der Beziehungen zwischen den Figuren
Vildana Pečenković Bihać Elementi autofikcije u romanu „Delije na Bihaću“ Elemente der Autofiktion im Roman „Delije na Bihaću“
5. September 2015 (Samstag) • 5. septembar 2015 (subota) • 5. септембар 2015 (субота)
Zeit: 10,00–13,00 • Vrijeme: 10,00–13,00 • Вријеме: 10,00–13,00
Miloš Đorđević Beograd Породица и дете у прози Бранка Ћопића Familie und Kind in der Prosa von Branko Ćopić
Ivana Račić Podgorica Nikoletina Bursać - epski junak golubijeg srca Nikoletina Bursać – ein epischer Held mit dem Herz einer Taube
Jelena Ratkov-Kvočka Sremski Karlovci „Deda Trišin mlin“ Branka Ćopića – lirizam, melanholija, tuga i žal u isprepletenosti detinjstva, mladosti i starosti Das Werk „Deda Trišin mlin“ von Branko Ćopić – Lyrismus, Melancholie, Trauer und Bedrückung bei der Verflechtung von Kindheit, Jugend und Alter
Selma Salihbašić Tešanj Poetika prostora u romanu „Orlovi rano lete“ Die Poetik des Raums im Roman „Orlovi rano lete“
Mariana Sedić Banjaluka Psovke, tabui, eufemizmi u jeziku pojedinih generacija Flüche, Tabus und Euphemismen in der Sprache der einzelnen Generationen
Maja Sekulović Podgorica Junaci jednog vremena ili o modelovanju likova u romanu „Orlovi rano lete“ Die HeldInnen einer Zeit oder über die Modellierung der Figuren im Roman „Orlovi rano lete“
13,30–14,30: Mittagessen • Ručak • Ручак
Zeit: 16,00–18,30 • Vrijeme: 16,00–18,30 • Вријеме: 16,00–18,30
Snežana Šević Vukovar Враћање у рану младост и детињство Rückkehr in die frühe Jugend und Kindheit
Marina, Branislava Tokin, Vasić Rakočević Novi Sad Autonomnost dečjeg sveta unutar sveta odraslih (u odnosu na savremene pedagoške tendencije) Die Autonomie der Welt der Kindheit innerhalb der Welt der Erwachsenen (im Hinblick auf gegenwärtige pädagogische Tendenzen)
Melida Travančić Tešanj Konstrukcija granice/a u knjizi „Bašta sljezove boje“ Branka Ćopića Konstruktionen der Grenze(n) im Buch „Bašta sljezove boje“ von Branko Ćopić
Ana Mumović Beograd Dva sveta u pripovedačkoj prozi Branka Ćopića Die zwei Welten in der Erzählprosa von Branko Ćopić
Vorstellung 20,30 – Das Aussterben der Bären (Das Volkstheater der Republika Srpska) • Predstava 20,30: Odumiranje međeda (Narodno pozorište Republike Srpske) • Представа 20,30: Одумирање међеда (Народно позориште Републике Српске)
Sprache • Jezik • Језик
4. September 2015 (Freitag) • 4. septembar 2015 (petak) • 4. септембар 2015 (petak)
Raum: 28 • Prostorija: 28 • Просторија: 28
Zeit: 10,00–13,00 • Vrijeme: 10,00–13,00 • Вријеме: 10,00–13,00
Zrinka, Mersina Ćoralić, Šehić Bihać Analiza kategorije mladost i starost u frazeologiji Ćopićevih djela Analyse der Kategorie Jugend und Alter in der Phraseologie bei Branko Ćopić
Dragana Cvijović Beograd Значењска вредност лексике којом се именујe особа у делима Б. Ћопића Der semantische Wert der Lejezikik zur Benennung von Personen in den Werken von Branko Ćopić
Danijel Dojčinović Banja Luka Метафоре у Ћопићевој поезији Metaphern in Ćopićs Poesie
Sandrijela Kasagić Banja Luka Род именица (ни)је у вези са именицама субјективне оцене у романима Бранка Ћопића Das Genus von Substantiven steht (nicht) im Zusammenhang mit Substantiven subjektiver Bewertung in den Romanen von Branko Ćopić
Maja Krstić Novi Sad O upotrebi glagola trebati i morati u pripovetkama Branka Ćopića i njihovi ekvivalenti u ruskom jeziku Über die Verwendung der Verben trebati und morati in den Erzählungen von Branko Ćopić und ihre Äquivalente im Russischen
Goran Milašin Banja Luka Експресивна лексика у Ћопићевој поезији за дјецу Ejezikpressive Lejezikik in Ćopićs Poesie für Kinder
Jovanka Milošević Beograd Kvalifikativne adverbijalne dopune u delima Branka Ćopića Qualifizierende Adverbialergänzungen in den Werken von Branko Ćopić
13,00–13,30: Eröffnung der Austellung über Branko Ćopić
Otvaranje izložbe o Branku Ćopiću: Vedrine i sete Branka Ćopića (1915–1984) • Отварање изложбе о Бранку Ћопићу: Ведрине и сете Бранка Ћопића (1915–1984)
Olga Krasić Marjanović (Beograd ) • Олга Красић Марјановић ( Београд) Ratka Marić (Banjaluka) • Ратка Марић (Бањалука)
13,30–14,30: Mittagessen • Ručak • Ручак
Zeit: 16,00–18,30 • Vrijeme: 16,00–18,30 • Вријеме: 16,00–18,30
Bernes Aljukić Tuzla Posebnosti komunikacijskih modela određenih generacijskom sličnošću i različitošću književnih likova u djelima Branka Ćopića Besonderheiten der durch generationsbedingte Ähnlichkeiten und Unterschiede bestimmten Kommunikationsmodelle der literarischen HeldInnen in den Werken von Branko Ćopić
Marina Nikolić Beograd Језик деце у Ћопићевим делима или зашто деца воле да читају Ћопића Die Sprache des Kindes in Ćopićs Werken oder warum Kinder gerne Ćopić lesen
Aleksandra Prijma Sankt-Peterburg Ekspresivna leksika u delima B. Ćopića i problemi njenog prevoda na ruski jezik Ejezikpressive Lejezikik in den Werken von B. Ćopić und das Problem ihrer Übertragung ins Russische
Mustafa Tandir Sarajevo Kako u prevodu sačuvati svježinu, mekoću, vedrinu, nježnost, sjenovitost, tugu i sjetu jezika kojim govore ljudi u djelima Branka Ćopića? Wie können in Übersetzungen die Frische, Weichheit, Heiterkeit, Zärtlichkeit, Schattigkeit, Trauer und der Schwermut in der Sprache der Figuren in Branko Ćopićs Werken gewahrt werden?
Lidija Tanturovska Skopje Извиците во Ќопиќевите приказни за деца на македонски Interjektionen in Ćopićs Erzählungen für Kinder in den mazedonischen Übersetzungen
Miodarka Tepavčević Nikšić Leksičko-semantičke osobenosti omladinskog žargona u Ćopićevom jeziku Lejezikikalisch-semantische Besonderheiten des Jugendjargons in Ćopićs Sprache
Amira, Sanra Turbić-Hadžagić, Hrnjica Tuzla Boje djetinjstva u djelima Branka Ćopića Farben der Kindheit in den Werken von Branko Ćopić
Elma Velić Bešić Bosanska Krupa Mogućnost prevođenja specifičnih načina izražavanja karakterističnih za predstavnike pojedinih uzrasta Die Möglichkeiten der Übersetzung spezieller Arten des für Angehörige unterschiedlicher Altersgruppen charakteristischen sprachlichen Ausdrucks
Arno Wonisch Graz Diminutive in Ćopićs Werken und ihre Äquivalente in deutscher Sprache Deminutivi u Ćopićevim djelima i njihovi ekvivalenti u njemačkom jeziku
Vorstellung 20,30 – Das Aussterben der Bären (Das Volkstheater der Republika Srpska) • Predstava 20,30: Odumiranje međeda (Narodno pozorište Republike Srpske) • Представа 20,30: Одумирање међеда (Народно позориште Републике Српске)

6. Rahmenthemen

A. (Lebens-)Alter
1. Alter als kulturelles, soziales und psychologisches Phänomen
2. Die Perzeption von Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen
3. Altersbezogene (A-)Symmetrie, (Nicht-)Gleichberechtigung, Diskriminierung, Übermacht, Überordnung, Unterordnung, Distanz
4. Treffen von Alt und Jung
5. Kindliche und reife Blicke auf die Welt
6. Physische und psychische Schönheit bei jungen Mädchen und Burschen, in Jugend und Alter
7. Das Phänomen des generationsübergreifenden Anziehens und Abstoßens, von Qual, Verlassen; Generationskonflikte
8. Freiheit und Alter
9. Laster der Kindheit, der Jugend und des Alters
10. Rückkehr in die frühe Jugend oder Kindheit (Lyrismus, Melancholie, Trauer, Bedauern)

B. Generationsbeziehungen
1. Beziehungen (a) Kind ↔ Kind, (b) Kind ↔ Erwachsener, (c) Kind ↔ Großmutter, Großvater, (d) Großmutter, Großvater, Alte, Alter ↔ Großmutter, Großvater, Alte, Alter
2. Alter und Verwandtschaftsbeziehungen
3. Alter und Familienbeziehungen
4. Alter und Arbeitsbeziehungen (Koordination und Subordination)
5. Alter und soziale Beziehungen
6. Alter und Liebesbeziehungen (Liebe, Liebespaare und Dreiecksbeziehungen, Hofieren und Verführen; erste Liebe, erste Leidenschaften und Verzückungen, Liebeskummer in Bezug auf Generationen)
7. Das Kind über das Kind, das Kind über Erwachsene, Erwachsene über das Kind, Erwachsene über Erwachsene, ältere Menschen über Kinder, ältere Menschen über ältere Menschen
8. Das Lebensalter als Gegenstand von Prosa, Poesie, Drama und Satire

C. Personen
9. Generationstypische Personen
10. Traditionalität, Patriarchialität, Konventionalität und Konservativismus als Altersmarker
11. Charakterliche Ausformungen in einzelnen Phasen der Persönlichkeitsentwicklung: Empfindsamkeit, Höflichkeit, Peinlichkeit, Bescheidenheit, Zerknirschtheit, Grobheit, Aggressivität, Strenge, Offenheit/Zurückgezogenheit, Gehorsamkeit, Reumut, (Un-)Vorhersehbarkeit, Kooperativität …
12. Verhalten und Lebensalter: (Un-)Zufriedenheit, Verzeihen, Anpassung, Zurückhaltung, Trotz, Träumerei, Beschuldigen, Zweifeln
13. Kinder und Erwachsene in Raum – innen (Haus) und außen (Krajina, Lika, Bosnien, Syrmien/Sr/ij/em, Vojvodina …) und Zeit
14. Generationsintrigen, Diffamierungen, Getratsche, Gerüchte
15. Emotion und Lebensalter
16. Krieg der Generationen – Kriegsgenerationen
17. Generationsaspekte von Umsiedeln und Kolonialisierung
18. Lyrismus, Realismus, Romantismus und Superrealismus
19. Generationsrechte und „schiefe“ Perspektiven
20. Lieblingsthemen von Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen
21. Lebensalter als Objekt von Humor und Satire
22. Kinder, Erwachsene und ältere Personen in Witzen und Anekdoten

D. Poetik, Stilistik und Linguistik
23. Die Poetik und Stilistik des Erzählens über einzelne Lebensalter
24. Besonderheiten der Kommunikation in Bezug auf die Generation (Modelle, Strategien, Taktiken, Ziele, Fokussierungen)
25. Fehlschläge in der Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlichen Lebensalters
26. Lebensalter als Lebens- und Verhaltensstil
27. Altersspezifische Sprache – die Sprache von Angehörigen bestimmter Altersgruppen (phonetisch-phonologische, lexikalisch-semantische, phraseologische, parömiologische, wortbildende, grammatikalische und textuelle Besonderheiten)
28. Kind, Junge, Mädchen, Alte, Alter, Großmutter als Metapher, Hyperbel, Litotes, Paradoxon, Oxymoron; positive und negative Konnotation
29. Das Erzählen in Bezug auf Generationen
30. Generationsbedingte Sprachmarker: Affixe, Lexeme, Formen, Bildungsmuster, Ausdrücke, Phraseme, Sprichwörter, Konstruktionen, Redensarten, Füllwörter
31. Generationsbedingte Onomastik
32. Flüche, Tabus und Euphemismen in der Sprache der einzelnen Generationen
33. Die Bedeutung der Körpersprache für die einzelnen Lebensalter (Blick, Bewegung, Aussehen, Haltung, Gang, Grimassen, Posen, Gesten)
34. Generationssignale und Symbolik der Bekleidung (Röcke, Hosen, Tücher, Blusen, Hemden …), Schuhwerk, Schmuck …

E. Übersetzungen
35. Möglichkeiten der Übersetzung spezifischer, für Angehörige bestimmter Altersgruppen charakteristischer Ausdrucksweisen
36. Möglichkeiten einer Radioadaption, Theaterinszenierung und/oder Verfilmung von Texten über Kindheit, Jugend und Alter

7. Okvirne teme

A. Uzrast, dob
1. Uzrast kao kulturni, socijalni i psihološki fenomen
2. Percepcija djece, odraslih i starijih osoba
3. Starosna (a)simetrija, (ne)ravnopravnost, diskriminacija, nadmoć, nadređenost, podređenost, distanca
4. Susret mladosti i starosti
5. Dječiji, djetinjasti i starački pogled na svijet
6. Fizička i psihička ljepota dječaštva, djevojaštva, mladosti i starosti
7. Fenomen generacijskog privlačenja i odbijanja, mučenja, napuštanja; sukob generacija
8. Sloboda i uzrast
9. Poroci djetinjstva, mladosti i starosti
10. Vraćanje u ranu mladost i djetinjstvo (lirizam, melanholija, tuga, žal)

B. Odnosi
11. Odnos (a) dijete ↔ dijete, (b) dijete ↔ odrasli, (c) dijete ↔ baka, djed, (d) baka, djed, starica, starac ↔ baka, djed, starica, starac
12. Uzrast i rodbinski odnosi
13. Uzrast i porodični odnosi
14. Uzrast i radni odnosi (koordinacija i subordinacija)
15. Uzrast i socijalni odnosi
16. Uzrast i ljubavni odnosi (ljubav, ljubavni parovi i trouglovi, udvaranje i zavođenje; prva ljubav, prve strasti i zanosi, generacijski ljubavni jadi)
17. Dijete o djetetu, dijete o odraslim, odrasli o djetetu, odrasli o odraslim, stariji ljudi o djeci, stariji ljudi o starijim ljudima
18. Starosna dob kao predmet proze, poezije, drame, satire

C. Likovi
19. Generacijski tipični likovi
20. Tradicionalnost, patrijahalnost, konvencionalnost i konzervatizam kao markeri uzrasta
21. Ispoljavanje karaktera u pojedinim vremenskim periodima razvoja ličnosti: osjetljivost, uljudnost, delikatnost, skromnost, skrušenost, grubost, agresivnost, strogost, otvorenost/zatvorenost, poslušnost, pokornost, (ne)predvidljivost, kooperativnost…
22. Ponašanje i životna dob: (ne)zadovoljstvo, opraštanje, prilagođavanje, suzdržavanje, inaćenje, maštanje, optuživanje, sumnjičenje
23. Djeca i odrasli u prostoru – unutrašnjem (kuća) i spoljnom (Krajina, Lika, Bosna, Srem, Vojvodina…) i vremenu
24. Generacijske spletke, panjkanja, tračevi, glasine
25. Emocija i uzrast
26. Rat generacija – ratne generacije
27. Generacijski aspekti seoba i kolonizacija
28. Generacijski lirizam, realizam, romantizam i nadrealizam
29. Generacijska prava i kosa perspektiva
30. Omiljene teme djece, odraslih i starijih osoba
31. Životna dob kao objekat humora i satire
32. Djeca, odrasli i starije osobe u šalama i vicevima

D. Poetika, stilistika i lingvistika
33. Poetika i stilistika pripovijedanja o pojedinim životnim dobima
34. Specifičnosti generacijskog opštenja (modeli, strategija, taktika, ciljevi, fokusiranje)
35. Komunikacijski neuspjeh u kontaktu pripadnika različite dobi
36. Uzrast kao stil življenja i ponašanja
37. Alterolekti – jezik pripadnika pojedinih uzrasta (fonetsko-fonološke, leksičko-semantičke, frazeološke, paremiološke, tvorbene, gramatičke, tekstualne specifičnosti)
38. Dijete, dječak, djevojčica, starica, starac, baka kao metafora, hiperbola, litota, paradoks, oksimoron, pozitivna i negativna konotacija
39. Generacijska priča
40. Generacijski jezički markeri: afiksi, lekseme, oblici, tvorenice, izrazi, frazemi, poslovice, konstrukcije, uzrečice, poštapalice
41. Generacijska onomastika
42. Psovke, tabui, eufemizmi u jeziku pojedinih generacija
43. Značaj jezika tijela za pojedini uzrast (pogled, pokret, izgled, držanje, hod, grimasa, poza, gestikulacija)
44. Generacijski signali i simbolika odjeće (suknje, pantalona, šala, bluze, košulje…), obuće, nakita, ukrasa…

E. Prevođenje
45. Mogućnost prevođenja specifičnih načina izražavanja karakterističnih za predstavnike pojedinih uzrasta
46. Problem radijske adaptacije, pozorišne dramatizacije i filmske ekranizacija tekstova o djetinjstvu, mladosti i starosti

8. Рамочные темы

A. Возраст
1. Возраст как культурный, социальный и психологический феномен
2. Восприятие детей, взрослых и пожилых
3. Возрастная (а)симметрия, (не)равноправие, дискриминация, превосходство, субординация, подчинение, дистанция
4. Встреча молодости и старости
5. Детское,мальчишеское и старческое мировоззрение
6. Физическая и психическая красота детства, девичества, молодости и старости
7. Феномен притяжения и отталкивания поколений, страданий, ухода, столкновение поколений
8. Свобода и возраст
9. Пороки детства, юности и старости
10. Возврат в раннюю юность и детство (лиризм, меланхолия, печаль, сожаление)

Б. Взаимоотношение поколений
11. Отношение (а) ребенок ↔ ребенок, (б) ребенок ↔ пожилой человек, (в) ребенок ↔ бабушка, дедушка, (г) бабушка, дедушка, старушка, старик ↔ бабушка, дедушка, старушка, старик
12. Возраст и родственные отношения
13. Возраст и семейные отношения
14. Возраст и отношения на работе (координация и субординация)
15. Возраст и социальные отношения
16. Возраст и любовные отношения (любовь, любовные пары и треугольники, ухаживание и соблазн, первая любовь, первые страсти и вдохновения, возрастные любовные страдания)
17. Ребенок о ребенке, ребенок о пожилых людях, взрослые о ребенке, взрослые о взрослых, пожилые люди о детях, пожилые люди о пожилых людях
18. Возраст как предмет прозы, поэзии, пьесы, сатиры

В. Персонажи
19. Типичные персонажи одного поколения
20. Традиционность, патриархальность, конвенциональность и консерватизм как возрастной маркер
21. Проявления характера в отдельных периодах времени в развитии личности: чувствительность, честность, тактичность, скромность, снисхождение, грубость, агрессивность, строгость, открытость/закрытость, послушание, покорность, (не)предсказуемость, кооперативность…
22. Поведение и возраст: (не)довольствие, прощение, сдерживание, действие назло, мечты, обвинение, сомнение
23. Дети и взрослые в пространстве – внутреннем (дом), внешнем (Краина, Лика, Босния, Срем, Воеводина…), во времени
24. Возрастные сплетни, обвинения, слухи
25. Эмоция и возраст
26. Война поколений ‒ военные поколения
27. Возрастные аспекты переселения и колонизации
28. Возрастной лиризм, реализм, романтизм и сюреализм
29. Возрастная прямая и косая перспектива
30. Излюбленные темы детей, взрослых и пожилых людей
31. Возраст как объект юмора и сатиры
32. Дети, взрослые и пожилые люди в шутках и анекдотах

Г. Поэтика, стилистика, лингвистика
33. Поэтика и стилистика повествования об отдельных фазах жизни
34. Своеобразие возрастного общения (модели, стратегия, тактика, цели, фокусирование)
35. Коммуникативная неудача в контакте представителей различных поколений
36. Возраст как стиль жизни и поведения
37. Алтеролекты – язык представителей определенных поколений (фонетико-фонологические, лексико-семантические, фразеологические, паремиологические, словообразовательные, грамматические, текстуальные своеобразия)
38. Ребенок, мальчик, девочка, старуха, старик, бабушка, дедушка как метафора, гипербола, литота, парадокс, оксюморон, положительная и отрицательная коннотация
39. Возрастной рассказ
40. Возрастные языковые маркеры: аффиксы, лексемы, формы, новообразования, выражения, фраземы, пословицы, конструкции, дежурные слова
41. Возрастная ономастика
42. Мат, табу, эвфемизмы в языке отдельных поколений
43. Значение языка тела для отдельных поколений (взгляд, жест, вид, осанка, движение, гримас, поза, жестикуляция)
44. Возрастные сигналы и символика одежды (юбки, брюк, шарфа, блузки, рубашки…), обуви, украшений…

Д. Перевод
45. Возможность перевода возрастных способов выражения
46. Проблема радио адаптации, театральной драматизации и экранизации текстов о детстве, юности и старости

9. Angenommene Themen • Prihvaćene teme • Прихваћене теме

Nr.
Br.
Бр.
Vorname
Ime
Име
Nachname
Prezime
Презиме
Stadt
Grad
Град
Thema – Original
Tema - original
Тема – оригинал
Thema – Übersetzung
Tema - prevod
Тема – превод
1 Edvin Alijanović Bosanska Krupa Tradicionalnost, patrijarhalnost, konvencionalnost i konzervatizam kao markeri uzrasta Traditionalität, Patriarchalität, Konventionalität und Konservativismus als Marker für das Lebensalter
2 Bernes Aljukić Tuzla Posebnosti komunikacijskih modela određenih generacijskom sličnošću i različitošću književnih likova u djelima Branka Ćopića Besonderheiten der durch generationsbedingte Ähnlichkeiten und Unterschiede bestimmten Kommunikationsmodelle der literarischen HeldInnen in den Werken von Branko Ćopić
3 Ljiljana Bajić Beograd Raskršća Ćopićevih junaka Wegkreuzungen der HeldInnen von Branko Ćopić
4 Snežana Baščarević Zubin Potok Produženo detinjstvo u Ćopićevom stvaralaštvu Verlängerte Kindheit in Ćopićs Schaffen
5 Zrinka Ćoralić Bihać Analiza kategorije mladost i starost u frazeologiji Ćopićevih djela Analyse der Kategorie Jugend und Alter in der Phraseologie bei Branko Ćopić (gemeinsam mit Mersina Šehić)
6 Dragana Cvijović Beograd Значењска вредност лексике којом се именујe особа у делима Б. Ћопића Der semantische Wert der Lexik zur Benennung von Personen in den Werken von Branko Ćopić
7 Nermina Delić Bihać Elementi autofikcije u romanu „Delije na Bihaću“ Elemente der Autofiktion im Roman „Delije na Bihaću“
8 Vuk Đorđević Beograd Биографија писаца и биографија дела (Поводом књиге Радована Поповића „Пут до моста“) Die Biographie von Literaten und die Biographie von Werken (anhand des Buches „Put do mosta“ von Radovan Popović)
9 Danijel Dojčinović Banja Luka Метафоре у Ћопићевој поезији Metaphern in Ćopićs Poesie
10 Maja Džafić Bihać Paralelni svjetovi u Ćopićevom romanu „Ne tuguj, bronzana stražo“ Parallelwelten in Ćopićs Roman „Sei nicht traurig, eherner Wachtposten“
11 Šeherzada Džafić Rotterdam Granični toposi mladosti i starosti Grenztopoi von Jugend und Alter
12 Miloš Đorđević Beograd Породица и дете у прози Бранка Ћопића Familie und Kind in der Prosa von Branko Ćopić
13 Livija Ekmečić Paris Ликови и дијалог у збирци „Башта сљезове боје“ (коауторство са Александром Стефановићем) Figuren und der Dialog im Werk Bašta sljezove boje (gemeinsam mit Aleksandar Stefanović)
14 Ozrenka Fišić Novi Travnik „Pleistocenski svijet“ u proskitanom djetinjstvu Branka Ćopića Die „pleistozänische Welt“ in der verbummelten Kindheit von Branko Ćopić
15 Samra Hrnjica Bihać Boje djetinjstva u djelima Branka Ćopića ( zajedno sa Amirom Turbić-Hadžagić) Farben der Kindheit in den Werken von Branko Ćopić (gemeinsam mit Amira Turbić-Hadžagić)
16 Ivana Jarić Novi Sad Uzrast kao kulturni, sociološki i psihološki fenomen Das Lebensalter als kulturelles, soziologisches und psychologisches Phänomen
17 Sandrijela Kasagić Banja Luka Род именица (ни)је у вези са именицама субјективне оцене у романима Бранка Ћопића Das Genus von Substantiven steht (nicht) im Zusammenhang mit Substantiven subjektiver Bewertung in den Romanen von Branko Ćopić
18 Maja Krstić Novi Sad O upotrebi glagola trebati i morati u pripovetkama Branka Ćopića i njihovi ekvivalenti u ruskom jeziku Über die Verwendung der Verben trebati und morati in den Erzählungen von Branko Ćopić und ihre Äquivalente im Russischen
19 Marica Liović Osijek Odnos dijete – odrastao čovjek u Ćopićevim romanima „Orlovi rano lete“, „Slavno vojevanje“ i „Bitka u Zlatnoj dolini“ Das Verhältnis Kind – erwachsener Mensch in Ćopićs Romanen „Orlovi rano lete“, „Slavno vojevanje“ und „Bitka u Zlatnoj dolini“
20 Patricia Marušić Zagreb Stereotipno prikazivanje djetinjstva u djelima Branka Ćopića Stereotype Darstellung der Kindheit in den Werken von Branko Ćopić
21 Goran Milašin Banja Luka Експресивна лексика у Ћопићевој поезији за дјецу Expressive Lexik in Ćopićs Poesie für Kinder
22 Jovanka Milošević Beograd Kvalifikativne adverbijalne dopune u delima Branka Ćopića Qualifizierende Adverbialergänzungen in den Werken von Branko Ćopić
23 Ana Mumović Beograd Dva sveta u pripovedačkoj prozi Branka Ćopića Die zwei Welten in der Erzählprosa von Branko Ćopić
24 Sonja Nenezić Nikšić Tvorbeno-semantičke karakteristike sufiksa -če u Ćopićevom jeziku Derivativ-semantische Charakteristiken des Suffixes -če in Ćopićs Sprache
25 Marina Nikolić Beograd Језик деце у Ћопићевим делима или зашто деца воле да читају Ћопића Die Sprache des Kindes in Ćopićs Werken oder warum Kinder gerne Ćopić lesen
26 Lejla Ovčina Velika Kladuša Emocije i uzrast: Metodički model obrade pripovijetke „Čudesna sprava“ kroz prizmu uočavanja odnosa među likovima Emotionen und Lebensalter: ein methodisches Modell einer Analyse der Erzählung „Čudesna sprava“ durch das Prisma der Beziehungen zwischen den Figuren
27 Ljiljana Pajović-Dujović Podgorica Lik djeda Rada u Ćopićevoj „Bašti sljezove boje“ Die Figur des Großvaters Rade in Ćopićs „Bašta sljezove boje“
28 Vildana Pečenković Bihać Elementi autofikcije u romanu „Delije na Bihaću“ Elemente der Autofiktion im Roman „Delije na Bihaću“
29 Aleksandra Prijma Sankt-Peterburg Ekspresivna leksika u delima B. Ćopića i problemi njenog prevoda na ruski jezik Expressive Lexik in den Werken von B. Ćopić und das Problem ihrer Übertragung ins Russische
30 Ivana Račić Podgorica Nikoletina Bursać - epski junak golubijeg srca Nikoletina Bursać – ein epischer Held mit dem Herz einer Taube
31 Olivera Radulović Novi Sad Однос између деде и унука у „Башти сљезове боје“ Das Verhältnis zwischen Großvater und Enkel in „Bašta sljezove boje“
32 Jelena Ratkov-Kvočka Sremski Karlovci „Deda Trišin mlin“ Branka Ćopića – lirizam, melanholija, tuga i žal u isprepletenosti detinjstva, mladosti i starosti Das Werk „Deda Trišin mlin“ von Branko Ćopić – Lyrismus, Melancholie, Trauer und Bedrückung bei der Verflechtung von Kindheit, Jugend und Alter
33 Selma Salihbašić Tešanj Poetika prostora u romanu „Orlovi rano lete“ Die Poetik des Raums im Roman „Orlovi rano lete“
34 Snežana Šarančić Čutura Sombor Folklorna retorika i frazeologija u delima Branka Ćopića Folkloristische Rhetorik und die Phraseologie in den Werken von Branko Ćopić
35 Mariana Sedić Banjaluka Psovke, tabui, eufemizmi u jeziku pojedinih generacija Flüche, Tabus und Euphemismen in der Sprache der einzelnen Generationen
36 Mersina Šehić Bihać Analiza kategorije mladost i starost u frazeologiji Ćopićevih djela Analyse der Kategorie Jugend und Alter in der Phraseologie bei Branko Ćopić (gemeinsam mit Zrinka Ćoralić)
37 Maja Sekulović Podgorica Junaci jednog vremena ili o modelovanju likova u romanu „Orlovi rano lete“ Die HeldInnen einer Zeit oder über die Modellierung der Figuren im Roman „Orlovi rano lete“
38 Snežana Šević Vukovar Враћање у рану младост и детињство Rückkehr in die frühe Jugend und Kindheit
39 Aleksandar Stefanović Paris Ликови и дијалог у збирци „Башта сљезове боје“ (коауторство са Ливијом Екмечић) Figuren und der Dialog im Werk „Bašta sljezove boje“ (gemeinsam mit Livija Ekmečić)
40 Mustafa Tandir Sarajevo Kako u prevodu sačuvati svježinu, mekoću, vedrinu, nježnost, sjenovitost, tugu i sjetu jezika kojim govore ljudi u djelima Branka Ćopića? Wie können in Übersetzungen die Frische, Weichheit, Heiterkeit, Zärtlichkeit, Schattigkeit, Trauer und der Schwermut in der Sprache der Figuren in Branko Ćopićs Werken gewahrt werden?
41 Lidija Tanturovska Skopje Извиците во Ќопиќевите приказни за деца на македонски Interjektionen in Ćopićs Erzählungen für Kinder in den mazedonischen Übersetzungen
42 Miodarka Tepavčević Nikšić Leksičko-semantičke osobenosti omladinskog žargona u Ćopićevom jeziku Lexikalisch-semantische Besonderheiten des Jugendjargons in Ćopićs Sprache
43 Marina Tokin Novi Sad Autonomnost dečjeg sveta unutar sveta odraslih (u odnosu na savremene pedagoške tendencije (zajedno sa Branislavom Vasić Rakočević) Die Autonomie der Welt der Kindheit innerhalb der Welt der Erwachsenen (im Hinblick auf gegenwärtige pädagogische Tendenzen, gemeinsam mit Branislava Vasić Rakočević)
44 Branko Tošović Grac Hipertekstualnost Ćopićeve mladosti i starosti Die Hypertextualität von Ćopićs Jugend und Alter
45 Melida Travančić Tešanj Konstrukcija granice/a u knjizi „Bašta sljezove boje“ Branka Ćopića Konstruktionen der Grenze(n) im Buch „Bašta sljezove boje“ von Branko Ćopić
46 Amira Turbić-Hadžagić Tuzla Boje djetinjstva u djelima Branka Ćopića (zajedno sa Samrom Hrnjicom) Farben der Kindheit in den Werken von Branko Ćopić (gemeinsam mit Samra Hrnjica)
47 Branislava Vasić Rakočević Novi Sad Autonomnost dečjeg sveta unutar sveta odraslih (u odnosu na savremene pedagoške tendencije (zajedno sa Marinom Tokin) Die Autonomie der Welt der Kindheit innerhalb der Welt der Erwachsenen (im Hinblick auf gegenwärtige pädagogische Tendenzen, gemeinsam mit Marina Tokin)
48 Elma Velić Bešić Bosanska Krupa Mogućnost prevođenja specifičnih načina izražavanja karakterističnih za predstavnike pojedinih uzrasta Die Möglichkeiten der Übersetzung spezieller Arten des für Angehörige unterschiedlicher Altersgruppen charakteristischen sprachlichen Ausdrucks
49 Arno Wonisch Graz Diminutive in Ćopićs Werken und ihre Äquivalente in deutscher Sprache Deminutivi u Ćopićevim djelima i njihovi ekvivalenti u njemačkom jeziku

10. Das Gralis-Korpus von Branko Ćopić • Gralis-Korpus Branka Ćopića • Гралис-Корпус Бранка Ћопића

Gralis-Korpus • Гралис-Корпус

11. Gebrauchsanleitung für das Gralis-Korpus von Branko Ćopić • Uputstvo za upotrebu Gralis-Korpusa Branka Ćopića• Упутство за употребу Гралис-Корпуса Бранка Ћопића

Gebrauchanleitung für das Gralis-Korpus
Uputstvo za korišćenje Gralis-Korpusa • Упутство за коришћење Гралис-Корпуса

12. Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet) • Uputstvo za pripremu radova • Упутство за припрему радова • Требования к оформлению статей

Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet)
Uputstvo za pripremu tekstova
Требования к оформлению статей

13. Richtlinien zum Erstellen von Gralis-Präsentationen • Upute za pripremu gralis-prezentacija • Упуте за припрему гралис-презентација • Руководство по созданию гралис-презентаций

14. Stadt Banjaluka • Grad Banjaluka • Град Бањалука

Stadt • Grad • Град
Karte • Карта

15. Wetter • Vr(ij)eme • Вр(иј)еме

Wetter • Време

16. Fotos • Fotografije • Фотографије

Fotos • Fotografije • Фотографије