Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

7. Symposium / 7. Simpozijum/Симпозијум

Ćopićs Poetik der Heimat • Ćopićeva poetika zavičaja • Ћопићева поетика завичаја • Поэтика родного края Бранко Чопича

Bihać • Бихаћ: 7.–9. 9. 2017.

1. Branko Ćopić • Бранко Ћопић (1915–1984)

Branko Ćopić • Бранко Ћопић Branko Ćopić – Wikipedia De
Бранко Ћопић – Wikipedia Sr
Ćopić-Projekt (Graz)
Branko Ćopić • Бранко Ћопић

2. Organisator • Organizator • Организатор

Em. O. Univ.-Prof. Dr. Branko Tošović • em. prof. dr Branko Tošović • eм. проф. др Бранко Тошовић
(Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz • Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu • Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
Mag. dr. Arno Wonisch • dr Arno Wonisch • др. Арно Вониш
(Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz • Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu • Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
Kantonal- und Universitätsbibliothek Bihać
Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać
Кантонална и универзитетска библиотека Бихаћ
Pädagogische Fakultät der Universität Bihać
Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
Педагошки факултет Универзитета у Бихаћу

3. Organisation • Organizacija • Организација

 1. Em. O. Univ.-Prof. Dr. Branko Tošović, Leiter des Projektes
  (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
  em. prof. dr Branko Tošović, rukovodilac Projekta (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu)
  ем. проф. др Бранко Тошовић, руководилац Пројекта (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
 2. Mirela Midžić, stv. Leiterin der Kantonal- und Universitätsbibliothek Bihać
  Mirela Midžić , v. d. direktorice Kantonalne i univerzitetske biblioteke Bihać
  Мирела Миџић, в. д. директорице Кантоналне и универзитетске библиотеке Бихаћ
 3. Mag. Dr. Arno Wonisch, Koordination (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
  dr Arno Voniš, koordinacija (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu)
  др Арно Вониш, координација (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
 4. Doz. Dr. Šeherzada Džafić, Koordination (Pädagogische Fakultät der Universität Bihać)
  doc. dr Šeherzada Džafić, koordinacija (Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću)
  доц. др Шехерзада Џафић, координација (Педагошки факултет Универзитета у Бихаћу)

4. Veranstaltungsort • M(j)esto održavanja skupa • М(ј)есто одржавања скупа

Kantonal- und Universitätsbibliothek Bihać • Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać • Кантонална и универзитетска библиотека Бихаћ
Trg slobode br. 8 • Трг слободе бр. 8
77000 Bihać • 77000 Бихаћ
Kontakt • Контакт
Tel. • Тел.:
+387 37 220 172
kbbi.bihac@bih.net.ba>
branko.tosovic@uni-graz.at
arno.wonisch@uni-graz.at
seherzada_ha@yahoo.com

5. Programm • Program • Програм


Vortragsdauer: 15 Minuten • Trajanje referata: 15 minuta • Трајање реферата: 15 минута


7. September 2017 (Donnerstag) • 7. septembar 2017 (četvrtak) • 7. септембар 2017 (четвртак)

8,30–9,00: Registrierung. Kaffee • Registracija. Kafa • Регистрација. Кафа
9,00–10,00: Eröffnung • Otvaranje • Отварање
Raum/Prostorija/Просторија: Univerzitetsko odjeljenje
Branko Tošović, Leiter des Projektes, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
• Branko Tošović, rukovodilac Projekta, Institut za slavistiku Univerziteta „Karl-Franc“ u Gracu
• Бранко Тошовић, руководилац Пројекта, Институт за славистику Универзитета „Карл-Франц“ у Грацу
Mirela Midžić, stv. Leiterin der Kantonal- und Universitätsbibliothek Bihać
• Mirela Midžić , v. d. direktorice Kantonalne i univerzitetske biblioteke Bihać
• Мирела Миџић, в. д. директорице Кантоналне и универзитетске библиотеке Бихаћ
Šeherzada Džafić, Pädagogische Fakultät der Universität Bihać
• Šeherzada Džafić, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
• Шехерзада Џафић, Педагошки факултет Универзитета у Бихаћу
Branko Tošović Бранко Тошовић Prezentacija 6. zbornika: Ćopićeva poetika prostora (Grac – Banjaluka, 2017) Präsentation des 6. Sammelbandes: Ćopićs Poetik des Raumes (Graz – Banjaluka, 2017) Презентација 6. зборника: Ћопићева поетика простора (Грац – Бањалука, 2017) Publikationen/Publikacije Sammelbände/Zbornici
Bestellung. Verkauf / Naručivanje. Prodaja

Band 6/2017: Ćopićeva poetika prostora • Tom 6/2017: Ćopićs Poetik des Raumes
Tošović, Branko (Ур./Hg.).
Ćopićeva poetika prostora / Ćopićs Poetik des Raumes
Graz/Grac ‒ Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017. 312 s.
[Ćopić-Projekt – Ćopićev Projekat, knj. 6]
ISBN 978-3-9504084-9-2
ISBN 978-99976-27-11-7

Sammelband 6
Bestellung. Verkauf / Naručivanje. Prodaja
Ljlja Petrović-Zečić, direktorka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Jevrejska 30
78 000 Banjaluka
BiH, Republika Srpska
direkcija@nub.rs
Tel. ++387 51 215 894
National- und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banjaluka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањалуци


Zainteresovani za kupovinu zbornika treba da se jave na e-mejl: direkcija@nub.rs sa zahtjevim za dostavljanje zbornika
sa sljedećim podacima:
a) naziv zbornika
b) broj primjeraka
c) ime i prezime i adresa ili naziv ustanove i adresa (u zavisnosti od toga ko je naručilac)

Po dobijanju zahtjeva Narodna i univerzitetska biblioteka RS će poslati predračun sa uputstvima naručiocu.
Allgemein • Opšti dio • Општи дио

Šeherzada Džafić Bihać Heterotopijski Bihać Das heterotopische Bihać
Branko Tošović Grac Poetika zavičaja i zavičaj poetike Branka Ćopića Die Poetik der Heimat und die Heimat der Poetik Branko Ćopićs
Rundgang durch die Kantonal- und Universitätsbibliothek Bihać • Obilazak Kantonalne i univerzitetske biblioteke Bihać • Обилазак Кантоналне и универзитетске библиотеке Бихаћ
Literatur • Književnost • Књижевност

Raum/Prostorija/Просторија: Univerzitetsko odjeljenje

7. September 2017 (Donnerstag) • 7. septembar 2017 (četvrtak) • 7. септембар 2017 (четвртак)
Zeit: 10,00–13,00 • Vr(ij)eme: 10,00–13,00 • Вријеме: 10,00–13,00
Bojana Anđelić Sremska Mitrovica Подгрмечки живот Ћопићеве учитељице Антоније Гарић Das Leben von Ćopićs Lehrerin Antonija Garić unter dem Gebirgszug des Grmeč
Mirela Bašić Zenica Mjesto i značaj djela Branka Ćopića u književnosti za djecu Der Ort und die Bedeutung des Opus von Branko Ćopić in der Kinderliteratur
Azra Bećirević Bihać Slika povijesnih zbivanja u romanu „Gluvi barut“ Branka Ćopića Das Bild historischer Geschehnisse in Branko Ćopićs Roman „Taubes Pulver“
Ilijana Čutura Nina Marković Jagodina Природа завичајног простора у ратним причама Бранка Ћопића Die Natur des heimatlichen Raumes in den Kriegserzählungen Branko Ćopićs
Hermina Delić Bern Zavicaj dječijeg svijeta u djelima Branka Ćopića Die Heimat der Kinderwelt in den Werken Branko Ćopićs
Nermina Delić Bihać Naratološki postupci u karakterizaciji likova djece u romanu „Orlovi rano lete“ Narratologische Verfahren bei der Charakterisierung von Kinderfiguren im Roman „Orlovi rano lete“
Nataša Drakulić Novi Sad Odrastanje u zavičaju u romanu „Orlovi rano lete“ Branka Ćopića Aufwachsen in der Heimat in Branko Ćopićs Roman „Orlovi rano lete“
Vesna Grahovac-Pražić Sanja Vrcić-Mataija Gospić Zavičajni kurikul – teorijsko-metodološka uporišta Das heimatliche Curriculum – theoretisch-methodologische Grundpfeiler
Zuhra Hadžipašić Cazin Zavičajna nit Branka Ćopića i Skendera Kulenovića Der heimatliche Fädchen bei Branko Ćopić und Skender Kulenović

13,00–14,00: Mittagessen • Ručak • Ручак

15,00–18,00: Stadtbesichtigung • Rаzgledanje grada • Разгледање града
Japodski otoci • Јаподски отоци

19,00: Gemeinsames Abendessen • Zajednička večera • Заједничка вечера


8. September 2017 (Freitag) • 8. septembar 2017 (petak) • 8. септембар 2017 (петак)
Zeit: 9,00–13,00 • Vr(ij)eme: 9,00–13,00 • Вријеме: 9,00–13,00
Andrijana Kos-Lajtman Prelog „Magareće godine“ i „Bašta sljezove boje“ Branka Ćopića iz vizure autobiografskog diskursa „Magareće godine“ [„Die Eselsjahre“] und „Bašta sljezove boje“ aus dem Blickwinkel des autobiographischen Diskurses
Zvonko Kovač Zagreb Drugo, međuknjiževno čitanje „Bašte sljezove boje“ Das zweite Lesen des Werkes „Bašta sljezove boje“
Danijela Majstorović Banja Luka Mapiranje Krajine: ko se boji Branka Ćopića? Die Mapierung der Krajina: wer hat Angst von Branko Ćopić?
Aldijana Marjanović Bihać Zavičajna i poetska veza Branka Ćopića i Ahmeta Hromadžića Die heimatliche und poetische Verbindung zwischen Branko Ćopić und Ahmet Hromadžić
Amra Memić Bihać „Odumiranje međeda“, komedija kao forenzička psihologija pojma vlast unutar južnoslavenskog mentaliteta „Odumiranje međeda“, Komödie als forensische Psychologie des Machtbegriffes in der südslawischen Mentalität
Elvira Mezit Mostar Zavičajna topografija u djelu Branka Ćopića Die heimatliche Topographie im Opus von Branko Ćopić
Tijana Milenković Graz Пут Бранка Ћопића Der Weg Branko Ćopićs
Snežana Milojević Prokuplje Prostor kao metafora identitetskog rascepa u „Jeretičkoj priči“ Branka Ćopića Raum als Metapher identitätsbezogener Aufsplitterung in Branko Ćopićs „Jeretička priča“
Marija Nenezić Nikšić Mitovi, legende i vjerovanja iz zavičaja Mythen, Legenden und Glaubensbekenntnisse aus der Heimat
Lejla Ovčina Sanja Soče Velika Kladuša Naslovi priča Branka Ćopića kao poticaji za pisanje sastava Die Titeln der Erzählungen Branko Ćopićs als Motive zum Verfassen von Aufsätzen
Mirza Okić Sarajevo Ideološki elementi i kulturni obrasci u djelima Branka Ćopića Ideologische Elemente und kulturelle Muster in den Werken von Branko Ćopić
Ljiljana Pajović-Dujović Dijana Vućković Podgorica Životinje u zavičajnoj slici svijeta Ćopićeve umjetnosti riječi Tiere im heimatlichen Bild der Welt von Ćopićs Wortkunst
Snežana Paravinja Škrbić Beograd Месечина у Ћопићевом завичају Das Mondlicht in Ćopićs Heimat
Milana Poučki Novi Sad Проклета башта јединствене боје Der verdammte Garten einer einzigartigen Farbe
Jelena Ratkov-Kvočka Sremski Karlovci Транспозиција завичаја у „Причама испод змајевих крила“ Transposition von Heimat in „Priče ispod zmajevih krila“
Ognjen Roćenović Novi Sad Seobe iz zavičaja u romanima za djecu Branka Ćopića Übersiedlungen aus der Heimat in Branko Ćopićs Kinderromanen
Jelena Spasić Kragujevac Ponavljanje kao element zavičajnog izraza u Ćopićevoj prozi za decu Wiederholung als Element des heimatlichen Ausdrucks in Ćopićs Prosa für Kinder

13,00–14,00: Mittagessen • Ručak • Ручак

14,00: Auf den Spuren von Branko Ćopić • Tragom Branka Ćopić (posjeta Zegar Aleji) • Трагом Бранка Ћопића (посјета Зегар Алеји)

20,00: Literarischer Abend im Rahmen der Schriftstellertreffen auf Una • Književno veče uz Susrete autora na Uni • Књижевно вече уз Сусрете аутора на Уни


9. September 2017 (Samstag) • 9. septembar 2017 (subota) • 9. септембар 2017 (субота)
Zeit: 9,00–11,00 • Vr(ij)eme: 9,00–11,00 • Вријеме: 9,00–11,00
Snežana Šarančić Čutura Sombor Jezik bilja u poetskom uobličenju zavičaja Die Sprache von Pflanzen in der poetischen Ausgestaltung der Heimat
Snežana Šević Vukovar Ћопићев завичајни простор Ćopićs heimatlicher Raum
Željko Škuljević Zenica „Vitez vedroga lika“ (saga o Branku Ćopiću 1915–1984) – Mladohegelovci, Marx i Ćopić „Der Ritter von der lustigen Gestalt “ (die Saga über Branko Ćopić 1915–1984) – die jungen Anhänger Hegels, Marx und Ćopić
Marija Todorova Hong Kong The transformation of home in Hedgehog’s Home [„Ježeva Kućic“] Die Transformation von Heimat in „Igels Häuschen“
Ksenija Vojinov Zrenjanin Percepcija djece, odraslih i starijih osoba Die Perzeption von Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen
Jovana Žarković Nova Gajdobra Zavičaj kao inspiracija u „Bašti sljezove boje“ Branka Ćopića Heimat als Inspiration in Branko Ćopićs „Bašta sljezove boje“

11,00: Štrbački buk • Штрбачки бук

10. September 2017 (Sonntag) • 10. septembar 2017 (nedjelja) • 10. септембар 2017 (недјеља)
Zeit: 9,00–13,00 • Vr(ij)eme: 9,00–13,00 • Вријеме: 9,00–13,00
Schloss Ostrožac und Cazin • Dvorac Ostrožac i Cazin • Дворац Острожац и Цазин
Sprache • Jezik • Језик
Raum/Prostorija/Просторија: Zavičajno odjeljenje
7. September 2017 (Donnerstag) • 7. septembar 2017 (četvrtak) • 7. септембар 2017 (четвртак)
Zeit: 9,00–13,00 • Vr(ij)eme: 9,00–13,00 • Вријеме: 9,00–13,00
Zrinka Ćoralić Mersina Mujagić Bihać Emocionalno ekspresivna leksika u romanu „Delije na Bihaću“ Emotional-expressive Lexik im Roman „Delije na Bihaću“
Zrinka Ćoralić Gorana Dedić Bihać Kontrastivna analiza stilsko obilježene leksike u Ćopićevom djelu „Doživljaji Nikoletine Bursaća“ i njihovi prijevodni ekvivalenti u njemačkom jeziku Kontrastive Analyse der stilistisch markierten Lexik in Ćopićs Werk „Die ungewöhnlichen Abenteuer des Nikola Bursać“ und deren Übersetzungsäquivalente in deutscher Sprache
Almira Džanić Velika Kladuša Refleksivni glagoli u djelima Branka Ćopića Reflexive Verben in den Werken von Branko Ćopić
Enisa Gološ Mostar Neke posebnosti leksike u „Bašti sljezove boje“ Branka Ćopića Einige lexikalische Besonderheiten in Branko Ćopićs „Bašta sljezove boje“
Tin Lemac Zagreb Semiostilistička analiza „Ježeve kućice“ Eine semiostilistische Analyse von „Igels Häuschen“
Marijana Nikolić Tuzla Dijalektizmi u književnojezičkom izrazu Branka Ćopića Dialektismen im literarischen Ausdruck Branko Ćopićs

6. Rahmenthemen

A. Poetik der Heimat
1. Poetik heimatlicher Städte, Dörfer, Flüsse, Berge, Wälder und Täler
2. Poetik heimatlicher Dimensionen (Höhen, Breiten, Tiefen)
3. Geometrie der Heimat (Kreis, Linie, Quadrat, Grenze)
4. Reale und künstlerische (fiktionale, virtuelle) Heimat; Transposition der Heimat
5. Das heimatliche Bild der Welt
6. Heimatliche Topophilien (Orte des Rückzugs und Wohlbefindens)
7. Heimatliche Topophobien (Orte der Widerwertigkeit, der Gefahr und des Verfluchten)
8. Tabuisierte heimatliche Räume
9. Versteckte heimatliche Räume
10. Schule und Internat als Teil der Heimat
11. Der Dachboden in der Heimat (Orte des Erinnerns und der Nostalgie)
12. Das heimatliche Haus
13. Heimatliche (Wasser-)Mühlen
14. Der heimatliche Mondschein
15. Grenzen der Heimat und Heimat als Grenze
16. Soziale und psychologische Aspekte der Heimat
17. Das Bewegen in der Heimat
18. Die Zeit in der Heimat, die Heimat in der Zeit; die heimatlichen Jahreszeiten
19. Anthropologie der Heimat

B. Das Erzählen über die Heimat
20. Modellierung der Heimat
21. Projektion der Heimat
22. Heimatliche Orte, an denen Erzählmomente und Ereignisse angesiedelt sind
23. Heimatliche Erzählungen als Grundlage für das Erzählen über die Heimat
24. Heimat als Märchen und Heimat im Märchen
25. Mythen, Legenden und Glaubensvorstellungen aus der Heimat
26. Heimatliche Mythologeme
27. Das Erzählen in erster, zweiter und dritter Personen über die Heimat
28. Die Heimat in Poesie, Prosa und Drama
29. Die Heimat in den Titeln von Romanen, Erzählungen und Gedichten
30. Heimatlicher Humor und Satire
31. Lyrismus/Lyrisierung der Heimat
32. Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion der Heimat
33. Die Schönheit (Ästhetik) der Heimat
34. Heimatliche Marker von Zeit und Raum
35. Heimatlicher Realismus und Romantismus
36. Heimat in gerader und verzerrter Perspektive
37. Lieder aus der Heimat
38. Heimat als Wachzustand und Traum
39. Ćopićs Heimat und die Heimat anderer Literaten

C. Das heimatliche Paradigma
40. Heimat und Emotionen
41. Frau und Mann in der Heimat; Geschlechterverhältnisse; Liebe und Erotik in der Heimat
42. Heimatliches Anziehen und Abstoßen von Menschen
43. Lebensalter (Kinder, Erwachsene und ältere Menschen) und die Heimat
44. Heimat als Freiheit und Begrenzung
45. Heimat und Spiel
46. Heimat und Krieg
47. Verlassen der Heimat
48. Zusammenprall, Konflikt von Heimat und Nichtheimat
49. Heimat in der Vojvodina und in Syrmien
50. Heimatliche Landschaften
51. Tiere in der Heimat
52. Pflanzen in der Heimat

D. Perzeption, Beschreibung und Narration von Heimat
53. Bosnien, (Unter)Grmeč, Kozara, Krajina, Lika …
54. Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Brdari, Drvar, Gluvi Do, Gluva Kasaba, Hašani, Mračaj, Orlovska Klisura, Petrovac, Prijedor, Prkosi, Sanski Most…
55. Japra, Una, Sana…

E. Personen
56. Heimat als Mittel der Charakterisierung von Menschen
57. Personen aus der Heimat
58. Verhältnis von literarischen Figuren zur Heimat
59. Menschen in der Heimat

F. Sprache
60. Die Sprache der Heima
t 61. Der Raum der heimatlichen Dialekts
62. Sprachliche Mittel zum Ausdruck der Heimat
63. Phonetisch-phonologische, lexikalische, idiomatische und grammatikalische Besonderheiten der Heimat
64. Affixe, Lexeme, Formen, Wortbildungen, Ausdrücke, Idiome, Sprichwörter, Redensarten, Füllwörter, Flüche, Tabus und Euphemismen als Marker der Heimat
65. Verben zum Ausdruck des Bewegens und Siedelns in der Heimat
66. Verba dicendi (Verben des Sprechens) der Heimat
67. Wiederholung als Ausdrucksart in der Heimat
68. Die Syntax der Heimat (Wortstellung, kommunikative Perspektive, Thema und Rhema, Aktualisierung)
69. Onomastik der Heimat
70. Anthroponymie der Heimat
71. Besonderheiten der Kommunikation in der Heimat (Modelle, Strategien, Taktik, Ziele)

G. Stilistik
72. Die Stilistik der Heimat
73. Der Lebensstil in der Heimat und die Heimat und heimatliche Lebensstile
74. Heimatliche Metaphorik von Tropen; Heimat als Metapher, Hyperbel, Litotes, Paradoxon, Oxymoron
75. Heimatliche Figuren

H. Übersetzung, Medieninszenierung
76. Übersetzung heimatlicher sprachlicher Besonderheiten

7. Okvirne teme

A. Poetika zavičaja
1. Poetika zavičajnih gradova, sela, rijeka, planina, šuma i dolina
2. Poetika zavičajnih dimenzija (visine, širine, dubine)
3. Geometrija zavičaja (krug, linija, kvadrat, granica)
4. Realni i umjetnički (fikcionalni, virtuelni) zavičaj; transpozicija zavičaja
5. Zavičajna slika svijeta
6. Zavičajne topofilije (utočišta; ugođajna mjesta)
7. Zavičajne topofobije (odbojna, opasna, ukleta mjesta)
8. Tabuizirani zavičajni prostori
9. Skriveni zavičajni prostor
10. Škola i internat kao dio zavičaja
11. Tavan u zavičaju (mjesto sjećanja i nostalgije)
12. Zavičajna kuća
13. Zavičajni mlinovi i vodenice
14. Mjesečina u zavičaju
15. Granice zavičaja i zavičaj kao granica
16. Socijalni i psihološki aspekti zavičaja
17. Kretanje po zavičaju
18. Vrijeme u zavičaju, zavičaj u vremenu; zavičajna godišnja doba
19. Antropologija zavičaja

B. Priča o zavičaju
20. Modelovanje zavičaja
21. Projekcija zavičaja
22. Zavičajna mjesta u koja se smještaju pripovjedne situacije i događaji
23. Zavičajne priče kao temelj priča o zavičaju
24. Zavičaj kao bajka i zavičaj u bajci
25. Mitovi, legende i vjerovanja iz zavičaja
26. Zavičajne mitologeme
27. Pripovijedanje u prvom, drugom i trećem licu o zavičaju
28. Zavičaj u poeziji, prozi i drami
29. Zavičaj u naslovima romana, priča i pjesama
30. Zavičajni humor i satira
31. Lirizam/lirizacija zavičaja
32. Konstrukcija, rekonstrukcija i dekonstrukcija zavičaja
33. Ljepota (estetika) zavičaja
34. Zavičajni vremenski i prostori markeri
35. Zavičajni realizam i romantizam
36. Zavičaj u pravoj i kosoj perspektivi
37. Zavičajne pjesme
38. Zavičaj kao java i kao san
39. Ćopićev zavičaj i zavičaj drugih pisaca

C. Zavičajna paradigma
40. Zavičaj i emocije
41. Žena i muškarac u zavičaju; odnos polova; ljubav i erotika u zavičaju
42. Zavičajno privlačenje i odbijanje ljudi
43. Životna dob (djeca, odrasli i starije osobe) i zavičaj
44. Zavičaj kao sloboda i kao ograničenje
45. Zavičaj i igra
46. Zavičaj i rat
47. Seobe iz zavičaja
48. Sudar, sukob, klinč zavičaja i nezavičaja
49. Zavičaj u Vojvodini i Sremu
50. Zavičajni pejsaži
51. Životinje u zavičaju
52. Biljke u zavičaju

D. Percepcija, deskripcija i naracija zavičaja
53. Bosna, (Pod)Grmeč, Kozara, Krajina, Lika…
54. Banjaluka, Bihać, Bosanska Krupa, Brdari, Drvar, Gluvi Do, Gluva Kasaba, Hašani, Mračaj, Orlovska Klisura, Petrovac, Prijedor, Prkosi, Sanski Most…
55. Japra, Una, Sana…

E. Likovi
56. Zavičaj kao sredstvo karakterizacije junaka
57. Zavičajni likovi
58. Odnos junaka prema zavičaju
59. Ljudi u zavičaju

F. Jezik
60. Govor zavičaja
61. Prostor zavičajnog dijalekta
62. Jezička sredstva za izražavanje zavičaja
63. Zavičajne fonetsko-fonološke, leksičke, idiomatske i gramatičke specifičnosti
64. Afiksi, lekseme, oblici, tvorenice, izrazi, idiomi, poslovice, uzrečice, poštapalice, psovke, tabui, eufemizmi kao zavičajni markeri
65. Glagoli za izražavanje kretanja i premještanja po zavičaju
66. Zavičajni verba dicendi (glagoli govorenja)
67. Ponavljanje kao način izražavanja u zavičaju
68. Zavičajna sintaksa (red riječi, komunikativna perspektiva, tema i rema, aktuelizacija)
69. Zavičajna onomastika
70. Zavičajna antroponimika
71. Specifičnosti opštenja u zavičaju (modeli, strategija, taktika, ciljevi)

G. Stilistika
72. Zavičajna stilistika
73. Stil života u zavičaju i zavičajni jezički stilovi
74. Zavičajna metaforika tropi; zavičaj kao metafora, hiperbola, litota, paradoks, oksimoron
75. Zavičajne figure

H. Prevođenje, medijalizacija
76. Prevođenje zavičajnog jezičkih specifičnosti
77. Radijska adaptacija, pozorišna dramatizacije i filmska ekranizacija tekstova o zavičaju

8. Рамочные темы

А. Поэтика родного края
1. Поэтика городов, сел, рек, лесов и долин родного края
2. Поэтика размеров родного края (высоты, ширины, глубины)
3. Геометрия родного края (круг, линия, квадрат, граница)
4. Реальный и художественный (фиктивный, виртуальный) родной край; транспозиция родного края
5. Картина мира родного края
6. Топофилии родных мест (прибежища; приятные места)
7. Топофобии родных мест (отталкивающие, опасные, заколдованные места)
8. Табуированные родные места
9. Скрытый родной край
10. Школа и интернат как часть родного края
11. Чердак в родном крае (место воспоминаний и ностальгии)
12. Родной дом
13. Родные мельницы
14. Лунный свет в родном крае
15. Границы родного края и родной край как граница
16. Социальные и психологические аспекты родного края
17. Движение по родному краю
18. Время в родном крае, родной край во времени; времена года в родном крае
19. Антропология родного края

Б. Повествование о родном крае
20. Моделирование родного края
21. Проекция родного края
22. Родные места, в которые помещающие повествовательные ситуации и события
23. Рассказы родного края как основа рассказов о родном крае
24. Родной край как сказка и родной край в сказке
25. Мифы, легенды и верования из родного края
26. Мифологемы родного края
27. Повествование в первом, втором и третьем лице о родном крае
28. Родной край в поэзии, прозе и драме
29. Родной край в заголовках романов, рассказов и стихотворений
30. Юмор и сатира родного края
31. Лиризм/лиризация родного края
32. Конструкция, реконструкция и деконструкция родного края
33. Красота (эстетика) родного края
34. Временные и пространственные маркеры родного края
35. Реализм и романтизм родного края
36. Родной край в прямой и косой перспективе
37. Песни родного края
38. Родной край как реальность и как сон
39. Родной край Бранко Чопича и родной край других писателей

В. Парадигма родного края
40. Родной край и эмоции
41. Женщина и мужчина в родном крае; гендерные отношение; любовь и эротика в родном крае
42. Притяжение и отталкивание людей в родном крае
43. Возраст (дети, взрослые и пожилые) и родной край
44. Родной край как свобода и несвобода
45. Родной край и игра
46. Родной край и война
47. Переселения из родного края
48. Столкновение, конфликт, клинч родного и неродного края
49. Родной край в Воеводине и Среме
50. Родные пейзажи
51. Животные в родном крае
52. Растения в родном крае

Г. Восприятие, дескрипция и наррация родного края
53. Босния, (Под)Грмеч, Козара, Краина, Лика…
54. Банялука, Бихач, Босанска-Крупа, Брдары, Дрвар, Глувы-До, Глува-Касаба, Хашаны, Мрачай, Орловска-Клисура, Петровац, Приедор, Пркосы, Сански-Мост…
55. Япра, Уна, Сана…
Д. Персонажи
56. Родной край как средство характеризации персонажей
57. Персонажи родного края
58. Отношение героев повествования к родному краю
59. Люди в родном крае

Е. Язык
60. Язык родного края
61. Пространство диалектов родного края
62. Языковые средства для выражения родного края
63. Фонетико-фонологические, лексические, идиоматические и грамматические своеобразия родного края
64. Аффиксы, лексемы, формы, новообразования, выражения, идиомы, пословицы, поговорки, слова-сорняки, слова-табу, эвфемизмы как маркеры родного края
65. Глаголы для выражения движения и перемещения по родному краю
66. Глаголы речи (verba dicendi) родного края
67. Повтор как способ выражения в родном крае
68. Синтаксис родного края (порядок слов, коммуникативная перспектива, тема и рема, актуализация)
69. Ономастика родного края
70. Антропонимика родного края
71. Своеобразие общения в родном крае (модели, стратегия, тактика, цели)

Ж. Стилистика
72. Стилистика родного края
73. Стиль жизни в родном крае и языковые стили родного края
74. Метафорика родного края; родной край как метафора, гипербола, литота, парадокс, оксюморон
75. Фигуры родного края

З. Перевод, медиализация
76. Перевод языковых особенностей родного края
77. Радио-адаптация, театральная драматизация и кинематографическая экранизация текстов о родном крае

9. Angenommene Themen • Prihvaćene teme • Прихваћене теме

Nr.
Br.
Бр.
Vorname
Ime
Име
Nachname
Prezime
Презиме
Stadt
Grad
Град
Thema – Original
Tema - original
Тема – оригинал
Thema – Übersetzung
Tema - prevod
Тема – превод
1 Bojana Anđelić Sremska Mitrovica Подгрмечки живот Ћопићеве учитељице Антоније Гарић Das Leben von Ćopićs Lehrerin Antonija Garić unter dem Gebirgszug des Grmeč
2 Snežana Baščarević Zubin Potok Ćopićeva i Kišova zavičajna slika sveta Das heimatliche Bild der Welt bei Ćopić und Kiš
3 Mirela Bašić Zenica Mjesto i značaj djela Branka Ćopića u književnosti za djecu Der Ort und die Bedeutung des Opus von Branko Ćopić in der Kinderliteratur
4 Azra Bećirević Bihać Slika povijesnih zbivanja u romanu „Gluvi barut“ Branka Ćopića Das Bild historischer Geschehnisse in Branko Ćopićs Roman „Taubes Pulver“
5 Ilijana Čutura Jagodina Природа завичајног простора у ратним причама Бранка Ћопића (заједно са Нином Марковић) Die Natur des heimatlichen Raumes in den Kriegserzählungen Branko Ćopićs (gemeinsam mit Nina Marković)
6 Zrinka Ćoralić Bihać Emocionalno ekspresivna leksika u romanu „Delije na Bihaću“ (koautorstvo sa Mersinom Mujagić) Emotional-expressive Lexik im Roman „Delije na Bihaću“ (gemeinsam mit Mersina Mujagić)
7 Zrinka Ćoralić Bihać Kontrastivna analiza stilsko obilježene leksike u Ćopićevom djelu „Doživljaji Nikoletine Bursaća“ i njihovi prijevodni ekvivalenti u njemačkom jeziku (koautorstvo s Goranom Dedić) Kontrastive Analyse der stilistisch markierten Lexik in Ćopićs Werk „Die ungewöhnlichen Abenteuer des Nikola Bursać“ und deren Übersetzungsäquivalente in deutscher Sprache (gemeinsam mit Gorana Dedić)
8 Gorana Dedić Bihać Kontrastivna analiza stilsko obilježene leksike u Ćopićevom djelu „Doživljaji Nikoletine Bursaća“ i njihovi prijevodni ekvivalenti u njemačkom jeziku (koautorstvo s Zrinkom Ćoralić) Kontrastive Analyse der stilistisch markierten Lexik in Ćopićs Werk „Die ungewöhnlichen Abenteuer des Nikola Bursać“ und deren Übersetzungsäquivalente in deutscher Sprache (gemeinsam mit Zrinka Ćoralić)
9 Nermina Delić Bihać Naratološki postupci u karakterizaciji likova djece u romanu „Orlovi rano lete“ Narratologische Verfahren bei der Charakterisierung von Kinderfiguren im Roman „Orlovi rano lete“
10 Hermina Delić Bern Zavicaj dječijeg svijeta u djelima Branka Ćopića Die Heimat der Kinderwelt in den Werken Branko Ćopićs
11 Nataša Drakulić Novi Sad Odrastanje u zavičaju u romanu „Orlovi rano lete“ Branka Ćopića Aufwachsen in der Heimat in Branko Ćopićs Roman „Orlovi rano lete“
12 Šeherzada Džafić Bihać Heterotopijski Bihać Das heterotopische Bihać
13 Almira Džanić Velika Kladuša Refleksivni glagoli u djelima Branka Ćopića Reflexive Verben in den Werken von Branko Ćopić
14 Enisa Gološ Mostar Neke posebnosti leksike u „Bašti sljezove boje“ Branka Ćopića Einige lexikalische Besonderheiten in Branko Ćopićs „Bašta sljezove boje“
15 Vesna Grahovac-Pražić Gospić Zavičajni kurikul – teorijsko-metodološka uporišta (koautorstvo sa Sanjom Vrcić-Mataija) Das heimatliche Curriculum – theoretisch-methodologische Grundpfeiler (gemeinsam mit Sanja Vrcić-Mataija)
16 Zuhra Hadžipašić Cazin Zavičajna nit Branka Ćopića i Skendera Kulenovića Der heimatliche Fädchen bei Branko Ćopić und Skender Kulenović
17 Lejla Hairlahović Cazin Kakvi su stavovi o Branku Ćopiću kod cazinskih osnovaca i srednjoškolaca? Welche Meinungen zu Branko Ćopić haben Volks- und MittelschülerInnen aus Cazin?
18 Elma Halilović Novi Pazar Žena i muškarac u zavičaju; odnos polova; ljubav i erotika u zavičaju Frau und Mann in der Heimat; Geschlechterverhältnisse, Liebe und Erotik in der Heimat
19 Andrijana Kos-Lajtman Prelog „Magareće godine“ i „Bašta sljezove boje“ Branka Ćopića iz vizure autobiografskog diskursa „Magareće godine“ [„Die Eselsjahre“] und „Bašta sljezove boje“ aus dem Blickwinkel des autobiographischen Diskurses
20 Zvonko Kovač Zagreb Drugo, međuknjiževno čitanje „Bašte sljezove boje“ Das zweite Lesen des Werkes „Bašta sljezove boje“
21 Tin Lemac Zagreb Semiostilistička analiza „Ježeve kućice“ Eine semiostilistische Analyse von „Igels Häuschen“
22 Danijela Majstorović Banja Luka Mapiranje Krajine: ko se boji Branka Ćopića? Die Mapierung der Krajina: wer hat Angst von Branko Ćopić?
23 Aldijana Marjanović Bihać Zavičajna i poetska veza Branka Ćopića i Ahmeta Hromadžića Die heimatliche und poetische Verbindung zwischen Branko Ćopić und Ahmet Hromadžić
24 Nina Marković Jagodina Природа завичајног простора у ратним причама Бранка Ћопића (заједно са Илијаном Чутура) Die Natur des heimatlichen Raumes in den Kriegserzählungen Branko Ćopićs (gemeinsam mit Ilijana Čutura)
25 Amra Memić Bihać „Odumiranje međeda“, komedija kao forenzička psihologija pojma vlast unutar južnoslavenskog mentaliteta „Odumiranje međeda“, Komödie als forensische Psychologie des Machtbegriffes in der südslawischen Mentalität
26 Elvira Mezit Mostar Zavičajna topografija u djelu Branka Ćopića Die heimatliche Topographie im Opus von Branko Ćopić
27 Tijana Milenković Graz Пут Бранка Ћопића Der Weg Branko Ćopićs
28 Snežana Milojević Prokuplje Prostor kao metafora identitetskog rascepa u „Jeretičkoj priči“ Branka Ćopića Raum als Metapher identitätsbezogener Aufsplitterung in Branko Ćopićs „Jeretička priča“
29 Mersina Mujagić Bihać Emocionalno ekspresivna leksika u romanu „Delije na Bihaću“ (koautorstvo sa Zrinkom Ćoralić) Emotional-expressive Lexik im Roman „Delije na Bihaću“ (gemeinsam mit Zrinka Ćoralić)
30 Marija Nenezić Nikšić Mitovi, legende i vjerovanja iz zavičaja Mythen, Legenden und Glaubensbekenntnisse aus der Heimat
31 Marijana Nikolić Tuzla Dijalektizmi u književnojezičkom izrazu Branka Ćopića Dialektismen im literarischen Ausdruck Branko Ćopićs
32 Mirza Okić Sarajevo Ideološki elementi i kulturni obrasci u djelima Branka Ćopića Ideologische Elemente und kulturelle Muster in den Werken von Branko Ćopić
33 Lejla Ovčina Velika Kladuša Naslovi priča Branka Ćopića kao poticaji za pisanje sastava (koautorstvo sa Sanjom Soče) Die Titeln der Erzählungen Branko Ćopićs als Motive zum Verfassen von Aufsätzen (gemeinsam mit Sanja Soče)
34 Ljiljana Pajović-Dujović Podgorica Životinje u zavičajnoj slici svijeta Ćopićeve umjetnosti riječi (koautorstvo sa Dijanom Vučković) Tiere im heimatlichen Bild der Welt von Ćopićs Wortkunst (gemeinsam mit Dijana Vučković)
35 Snežana Paravinja Škrbić Beograd Месечина у Ћопићевом завичају Das Mondlicht in Ćopićs Heimat
36 Snežana Paser Vršac Zavičajni prostor u poeziji Branka Ćopića – od faktografije do fantazije Der heimatliche Raum in der Poesie von Branko Ćopić – von Faktographie zu Phantasie
37 Milana Poučki Novi Sad Проклета башта јединствене боје Der verdammte Garten einer einzigartigen Farbe
38 Ognjen Roćenović Novi Sad Seobe iz zavičaja u romanima za djecu Branka Ćopića Übersiedlungen aus der Heimat in Branko Ćopićs Kinderromanen
39 Jelena Ratkov-Kvočka Sremski Karlovci Транспозиција завичаја у „Причама испод змајевих крила“ Transposition von Heimat in „Priče ispod zmajevih krila“
40 Sanja Soče Sarajevo Naslovi priča Branka Ćopića kao poticaji za pisanje sastava (koautorstvo sa Lejlom Ovčinom) Die Titeln der Erzählungen Branko Ćopićs als Motive zum Verfassen von Aufsätzen (gemeinsam mit Lejla Ovčina)
41 Jelena Spasić Kragujevac Ponavljanje kao element zavičajnog izraza u Ćopićevoj prozi za decu Wiederholung als Element des heimatlichen Ausdrucks in Ćopićs Prosa für Kinder
42 Snežana Šarančić Čutura Sombor Jezik bilja u poetskom uobličenju zavičaja Die Sprache von Pflanzen in der poetischen Ausgestaltung der Heimat
43 Snežana Šević Vukovar Ћопићев завичајни простор Ćopićs heimatlicher Raum
44 Željko Škuljević Zenica „Vitez vedroga lika“ (saga o Branku Ćopiću 1915–1984) – Mladohegelovci, Marx i Ćopić „Der Ritter von der lustigen Gestalt “ (die Saga über Branko Ćopić 1915–1984) – die jungen Anhänger Hegels, Marx und Ćopić
45 Miodarka Tepavčević Nikšić O uzvicima kao stilskim markerima Über Interjektionen als stilistische Marker
46 Marija Todorova Hong Kong The transformation of home in Hedgehog’s Home [„Ježeva Kućic“] Die Transformation von Heimat in „Igels Häuschen“
47 Branko Tošović Grac Poetika zavičaja i zavičaj poetike Branka Ćopića Die Poetik der Heimat und die Heimat der Poetik Branko Ćopićs
48 Ksenija Vojinov Zrenjanin Percepcija djece, odraslih i starijih osoba Die Perzeption von Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen
49 Sanja Vrcić-Mataija Gospić Zavičajni kurikul – teorijsko-metodološka uporišta (koautorstvo sa Vesnom Grahovac-Pražić) Das heimatliche Curriculum – theoretisch-methodologische Grundpfeiler (gemeinsam mit Vesna Grahovac-Pražić)
50 Dijana Vučković Podgorica Životinje u zavičajnoj slici svijeta Ćopićeve umjetnosti riječi (koautorstvo sa Ljiljanom Pajović-Dujović) Tiere im heimatlichen Bild der Welt von Ćopićs Wortkunst (gemeinsam mit Ljiljana Pajović-Dujović)
51 Jovana Žarković Nova Gajdobra Zavičaj kao inspiracija u „Bašti sljezove boje“ Branka Ćopića Heimat als Inspiration in Branko Ćopićs „Bašta sljezove boje“
52 Arno Wonisch Graz Ćopićeva terminologija u vezi sa zavičajem i njeni prevodni ekvivalenti Ćopićs Terminologie in Bezug auf Heimat und ihre Übersetzungsäquivalente

10. Das Gralis-Korpus von Branko Ćopić • Gralis-Korpus Branka Ćopića • Гралис-Корпус Бранка Ћопића

Gralis-Korpus • Гралис-Корпус

11. Gebrauchsanleitung für das Gralis-Korpus von Branko Ćopić • Uputstvo za upotrebu Gralis-Korpusa Branka Ćopića• Упутство за употребу Гралис-Корпуса Бранка Ћопића

Gebrauchanleitung für das Gralis-Korpus
Uputstvo za korišćenje Gralis-Korpusa • Упутство за коришћење Гралис-Корпуса

12. Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet) • Uputstvo za pripremu radova • Упутство за припрему радова • Требования к оформлению статей

Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet)
Uputstvo za pripremu tekstova
Требования к оформлению статей

13. Richtlinien zum Erstellen von Gralis-Präsentationen • Upute za pripremu gralis-prezentacija • Упуте за припрему гралис-презентација • Руководство по созданию гралис-презентаций

14. Besprechungen (Rezensionen) • Recenzije • Рецензије • Рецензии

15. Hotels • Hoteli • Хотели • Гостиницы

1. Hotel Rekić
Ribarska 1
77000 Bihać
+387 37 350 200

2. Hotel Opal Exclusive
Krupska bb, 77 000 Bihać
+387/37 224 183
info@hotelopal.ba

3. Hotel Park Bihać
Petog korpusa 3, 77 000 Bihać
+387/37 226-394
info@aduna.ba

4. Hotel Emporium
Dr. Irfana Ljubijankića 90, 77 000 Bihać
0+387/37 316-600
rezervacije@emporium.ba

5. Villa Una
Bihaćkih branilaca 20, 77 000 Bihać
+387 37 311 393
info@villa-una.com

6. Hotel Irish
AM.Rizvića, 77 000 Bihać
+387 37224 060

7. Hotel Ada+S Bihać
H.Redžića, 77 000 Bihać
+387 37 311 570

8. Hotel Paviljon
Aleja A.Izetbegovića, 77 000 Bihać
+387 37 224 194

16. Stadt Bihać • Grad Bihać • Град Бихаћ

Stadt • Grad • Град
Karte • Карта

17. Wetter • Vr(ij)eme • Вр(иј)еме

Wetter • Vrijeme • Вријеме

18. Fotos • Fotografije • Фотографије

Fotos • Fotografije • Фотографије